Zdary a nezdary roku 2017

Michael Grundler

Tak rozsáhlé téma se těžko může vtěsnat do předepsané délky tohoto příspěvku, proto se zmíním jenom o tom nejdůležitějším z oblasti, kterou mám jako radní na starost.

Za nejvýznamnější událost v tomto roce pokládám převzetí správy všech domů městské části, s výjimkou škol, nově založenou akciová společností Správa nemovitostí Praha 2, vlastněné 100% městskou částí. Převzetí tak rozsáhlé agendy jednou společností od pěti soukromých správních firem, které ji vykonávaly do té doby, byl, a dosud je, nesmírně náročný proces. Založení zcela nové společnosti, zahájení její činnosti a převzetí přes 4000 bytových a nebytových jednotek do správy se úspěšně podařilo. Samozřejmě nemůže být hned vše na 100%, vyskytly se i určité „porodní bolesti“ a je proto ještě co zlepšovat zejména v komunikaci s nájemci.

Dalším úspěšným projektem v oblasti správy majetku MČ Praha 2 bylo pokračování prodejů volných bytů v domech určených k prodeji formou aukce. Průběh aukcí a jejich výsledky jsou hodnoceny velmi pozitivně jak městskou částí a soutěžícími, tak veřejností. Byty byly vysoutěženy za poměrně vysoké ceny, svým rozsahem a významem jsou tyto aukce v současnosti v Praze výjimečné, zejména proto, že se v době, kdy většina vlastníků upřednostňuje elektronické aukce, jedná o fyzické aukce. Účastníci tuto formu vítají, protože není tak neosobní jako elektronická aukce, mají možnost si ještě před aukcí vyjasnit případné nejasnosti a mnozí mají i větší důvěru v takovouto formu transparentní soutěže.

Po celý rok také úspěšně pokračovaly aukce pronájmů volných bytů. Došlo k některým zlepšením pravidel pořádání těchto aukcí, které přispěly k lepší ochraně městské části jako pronajímatele před neplatiči. V oblasti správy majetku se dařilo i v dalších oblastech, např. se uskutečnila řada prodejů pozemků pod dříve prodanými domy, nebo se podařilo připravit některé důležité stavební projekty.

Určitý nedostatek vidím ale stále v technickém stavu mnohých našich nebytových prostor a nejsem zcela spokojen ani s rychlostí úprav uvolněných bytů. To jsou úkoly pro další období.