Sledovat, jakou váhu přikládá městská část zeleni, lze podle několika ukazatelů. Objektivním údajem jsou samozřejmě fi nanční částky v  rozpočtu městské části. Praha 2 do zeleně investuje, v  letošním roce cca 40 mil. Kč, je určena i  poměrně vysoká částka na běžnou údržbu (cca 70 mil. Kč).

Celá kapitola životního prostředí je 17,8 % rozpočtu Prahy 2, což si myslím je dostatečné s ohledem na ostatní kapitoly rozpočtu. Dalším objektivním ukazatelem je počet a rozloha zelených ploch a  parků (35 o  rozloze 58,8 ha), z  toho významných ploch zeleně s  intenzivní údržbou je 10, což je na rozlohou malou Prahu 2 opravdu dost. Parky nejsou úplně rovnoměrně rozložené, ale např. Vinohrady to kompenzují stromy v  ulicích. Další možnou kompenzací jsou tzv. „zelené střechy“, kdy i v Praze 2 jsou vhodné budovy, jak vyplynulo z analýzy, kterou zpracovala Datová platforma hl. m. Prahy (www.golemio.cz/cs/node/1443).

Praha 2 investuje do zeleně významnou část rozpočtu

Rozvoj této zeleně je však v počátcích a města zatím postupně sbírají zkušenosti, jaké jsou výhody a  nevýhody zelených střech. Také není úplně jasná finanční stránka založení a údržby této zeleně.

Ukazatelem, který je spíše subjektivní, je naše osobní vnímání zeleně v místě, kde žijeme nebo se pohybujeme. Tady bych si dovolila sklouznout do  polohy téměř naivní. Bydlím na  náměstí Míru a koncem každé zimy se těším, jak náměstí rozkvete, a jsem pokaždé zvědavá, jakým stylem bude ten který rok osázené.

A v Praze 2 je více takových krásných míst. Samozřejmě, že i v této oblasti lze leccos zlepšovat, ale vždy to musí být vyvážené vzhledem k ostatním oblastem života naší městské části.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 5 – 2019, str. 3