Koncem července to bude 600 let od první pražské defenestrace.

Na její připomínku bude 30. července na Karlově náměstí a u Novoměstské radnice probíhat bohatý program připomínající dobové události. A navíc bude Novoměstská radnice po celý den zpřístupněna zdarma.

V tomto týdnu také bude probíhat řada dalších doprovodných akcí, můžete se těšit například na:

Tematické komentované prohlídky radnice:
– 27. července / 15 – 17 hod
– 31. července / 19 – 21 hod

Během komentované prohlídky se podíváte i do míst, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, nahlédnete i do prostoru bývalé šatlavy a Velkého sálu, z jehož oken byli kdysi konšelé svrženi.

Večerní promítání filmu Jan Žižka (Otakar Vávra, 1955) pod širým nebem na nádvoří.
31. července / začátek ve 21:15 hod

Více naleznete v přiloženém letáku a na stránkách Novoměstské radnice.