Každého občana naší městské části, který si zde v letošním roce koupil nemovitost, čeká do 31. 1. 2020 podat daňové přiznání k  dani z  nemovitosti. A  k  tomu stejně jako každého občana, který zde nemovitost již vlastní, do 31. 5. 2020 tuto daň uhradit.

A jaká výše daně by to tedy měla být?

Naše daňová soustava majetkových daní není příliš přívětivá. Pokud si tedy již z několikrát zdaněných prostředků koupíte nemovitost, čeká vás jednorázová platba daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % a dále každoroční platby v podobě daně z nemovitosti. Právě o její výši se v posledních týdnech debatovalo v  celé Praze. Nyní má totiž každá městská část možnost si její výši určit. Stalo se tak zejména na  přání městských částí, které mají potíže se sestavením rozpočtu, aby si tuto daň mohly zvýšit.

To však není příklad Prahy 2, která se svou odpovědnou rozpočtovou politikou a především pravicovým vnímáním daní nechce tuto daňovou zátěž obyvatel navyšovat. Jak jsem již uvedl výše, máme stále daň z nabytí nemovitých věcí, která je zcela nemravná. Navíc při aktuálně zvýšených cenách nemovitostí by bylo neomluvitelné našim či budoucím rezidentům Prahy 2 zvyšovat daň z nemovitosti, která by zbytečně zatížila rozpočty vašich domácností. Proto již dříve rada městské části přijala usnesení, na základě kterého se výše daně pro naše rezidenty nemění.

Dostupné bydlení nelze zajistit zvyšováním daní

Máme přibližně rok od komunálních voleb a snad všechny strany měly v programu „dostupné bydlení“. Nerozumím tedy postoji některých kolegů, kteří s  návrhem zvýšení daně z  nemovitosti přicházeli. V  posledních dvou letech rovněž Sněmovna projednávala zrušení daně z  nabytí nemovitých věcí, kterou bohužel v lednu 2018 i září 2019 neschválila. TOP 09 však bude i nadále toto zrušení prosazovat.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.
Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 11, str. 3