V uplynulém roce městská část Praha 2 zrekonstruovala 104 městských bytů. V roce 2020 hodlá v opravách pokračovat, zároveň byla vyčleněna na rekonstrukce vyšší částka než pro rok 2019.

„V roce 2019 zrekonstruovala městská část Praha 2 celkem 104 bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou následně buď soutěženy formou veřejné aukce nájmů (aukce nájmů je možné sledovat zde, pozn. redakce), použity pro potřeby sociální bytové politiky nebo jsou poskytnuty jako služební či učitelské byty,“ popisuje fungování bytové politiky Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku MČ Praha 2.

Městská část Praha 2 zároveň v roce 2020 počítá se zvýšeným rozpočtem v oblasti investic do majetku, zejména do oprav bytového fondu. Kromě toho také plánuje nákup nemovitého majetku.

„V dalším roce bychom rádi tempo oprav ještě zvýšili, narážíme však na limit pracovního trhu v oblasti stavebnictví. Ovšem s více než stovkou opravených bytů za rok se v současné době můžeme rovnat developerským společnostem. Ty takových čísel opravených či postavených bytů kolikrát ani nedosáhnou,“ doplňuje Michael Grundler.

Městská část Praha 2 zároveň s novým rokem přistoupila k úpravě základního nájemného na 158 Kč/m². Pro byt o výměře 50 m² to znamená základní měsíční nájemné ve výši 7.900 Kč.

V minulém roce činilo pro takový byt základní nájemné 6.600 Kč. Pro srovnání, průměrná výše vysoutěženého nájmu v městských bytech činila pro padesátimetrový byt 11.200 Kč (224 Kč/m²).

Od hodnoty základního nájemného se ještě potřebným osobám (senioři, rodiny s dětmi, sociálně potřební) odečítají slevy dle pravidel sociální bytové politiky. Tyto slevy byly na posledním zasedání Rady městské části Praha 2 v roce 2019 upraveny tak, aby byly vstřícnější k těm nejpotřebnějším z nás.

Základní nájemné tak nadále výrazně zůstává pod aktuálními cenami tržního nájemného na Praze 2. Analýza tržního nájemného, kterou připravila společnost Deloitte ukázala, že tržní hodnota nájmů na Praze 2 je pro padesátimetrový byt v rozmezí mezi 17.000 a 18.500 Kč (340 až 370 Kč/m²).

redakce TOP 09 Praha 2