Plánované investice na Praze 2

Je to již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru. Pandemie, která v mnoha oblastech způsobila omezení či dokonce zastavení činnosti. Prahy 2 se mnohá opatření také dotkla. I přesto se městské části v oblasti investování do městského majetku dařilo nadstandardně.

V loňském roce jsme se v městské části zaměřili především na dvě oblasti. Investice do bytů a investice do školství. Praha 2 v roce 2020 investovala téměř 75 milionů Kč do oprav a investic do volných bytových jednotek. Ty proběhly v rekordních 141 volných bytech. Zároveň se nezapomnělo na investice do vzdělávání. Podařilo se nám dokončit multifunkční hřiště Na Smetance. Jednu z nejkomplexnějších investic v oblasti školství a sportu.

A jaké jsou další investiční výhledy Prahy 2 v rámci městského majetku?

Určitě se bude pokračovat v nastoleném trendu při opravách bytového fondu. Zároveň se připravují větší investiční akce. Mezi ty patří například kompletní rekonstrukce bytového domu Na Libušince či budování nových bytových jednotek ve volných
půdních prostorách.

Započne také celková rekonstrukce a oprava památkově chráněné budovy ZŠ Na Smetance. Zapomenout nesmíme ani na základní školu Londýnská. Zde bude probíhat oprava fasády spolu s výměnou oken. V následujících letech se budeme také věnovat řešení prostoru na Bělehradské ulici – v místě současného supermarketu BILLA.

Investice nejsou jen nemovitosti

V Praze 2 se však nebudeme zabývat pouze investicemi do nemovitostí. V přípravě je revitalizace části parku Folimanka. Rozpočet je věnován také investicím do zelené a modré infrastruktury – například do dosadby stromů, nákupu vodních prvků, revitalizace a chytrých opatření v parcích. V oblasti školství se zároveň bude investovat do modernizace výpočetní techniky. V ZŠ Jana Masaryka dojde k rekonstrukci školního hřiště.

Praha 2 má za sebou v oblasti investic do majetku úspěšný rok. Na následující léta má naplánováno nesčetně investičních akcí.

Tomáš Halva, předseda majetkové komise

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tento článek vyšel v Novinách Prahy 2, č. 4 / 2021, str. 1.
Převzato, redakčně upraveno.

Městská část Praha 2 vyhlásila soutěž o návrh na obnovu parku U Hradeb

Městská část Praha 2 vyhlásila soutěž o návrh na revitalizaci území, které se nachází mezi ulicí Horská a novoměstským opevněním. Cílem otevřené soutěže je najít návrh s nejvhodnějším přístupem k jeho obnově z pohledu architektonického a krajinářského řešení. Soutěžící mohou své návrhy podávat do března tohoto roku.

Předmětem soutěže je zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku U Hradeb, který se nachází v Praze 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady Ztracenka, Bastionu XXXI a parku Folimanka.

„Naším záměrem je vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny s malým objektem občerstvení včetně venkovního posezení. Součástí projektu by měla být také klidová zóna pro starší občany, dětské hřiště nebo třeba také možnost umístění veřejného grilu,“ říká místostarosta Jan Kolář, který doufá, že zadání architektonické soutěže umožní zástupcům městské části Praha 2 vybírat z mnoha různých řešení. „Věříme, že vyhlášení soutěže architektonická studia zaujme a kvalitní odborná porota pak vybere nejlepší návrh,“ doplnil místostarosta Jan Kolář. 

Soutěž se vypisuje jako otevřená, anonymní a jednofázová a soutěžní návrhy bude hodnotit porota složená ze zástupců městské části a nezávislých odborníků. Zájmy městské části Praha 2 budou hájit místostarostové Jan Kolář, Václav Vondrášek a Michael Grundler a radní Renáta Kašická. S architektonickým řešením poradí architekti Radek Kolařík, David Hlouch, Jakub Straka a Daniel Pexa a krajinářské architektky Markéta Veličková a Kristýna Cmíralová.

Zadavatel očekává, že účastníci soutěže budou prostor parku řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských a technických souvislostech. Cílem je navrhnout řešení základních funkčních a provozních vztahů tak, aby vzniklo kvalitní veřejné prostranství, na které si najdou cestu nejen obyvatelé z okolí.

Návrh by měl vycházet z širšího kontextu území a polohy na rozhraní Nového Města a Vinohrad v blízkosti Nuslí a hledat nové principy řešení tohoto veřejného prostranství tak, aby bylo atraktivní především pro obyvatele městské části Praha 2.

Cílem soutěže je, kromě vítězného návrhu, najít partnera pro vytvoření projektové dokumentace a následnou realizaci. Městská část na přípravě soutěže spolupracovala s Českou komorou architektů (ČKA). Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele městské části Praha 2.

Bližší informace naleznete na webových stránkách MČ Praha 2 (www.praha2.cz).

Tisková zpráva MČ Praha 2, 4. 1. 2021.
Převzato, redakčně upraveno.

Michal Zuna: Je třeba rychle zachránit Nádraží Vyšehrad a zajistit bezpečnost okolí budovy

Historicky a architektonicky ceněná budova Nádraží Vyšehrad dlouhodobě chátrá. Nemovitost, která je v soukromém vlastnictví, už podle odborníků přímo ohrožuje své okolí. Neznámí pachatelé totiž nově pravděpodobně rozebrali podstatnou část plechové střechy budovy. Její majitel navíc z pěti pokut zaplatil pouze jednu. Hlavní město Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury a městskou částí Praha 2 přesto podniká kroky k sanaci budovy a její celkové záchraně.

„Jsem obecně velkým zastáncem soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnosti. Nicméně je třeba si uvědomit, že vlastnictví znamená nejen práva, ale i povinnosti starat se o majetek dle příslušných regulí. Pokud si někdo koupí nemovitost a ví, že se jedná o kulturní památku, tak má povinnost se o ni taky náležitě starat! Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. V úvahu přichází možnost zajistit na náklady vlastníka nutné sanační a statické práce, a to přímo ze strany samosprávy, tedy města,“ říká pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr.

V minulosti odbor památkové péče pokutoval majitele opakovaně, jelikož neumožnil přístup do objektu. Ten však uhradil pouze první pokutu ve výši necelých dvou milionů.

„Za hlavní město Prahu zasíláme na Ministerstvo kultury dopis, zdali dosud nedošlo k dohodě s vlastníkem o prodeji budovy nádraží státu. Pokud to stát potvrdí, nemělo by nic bránit zahájení procesu vyvlastnění, který jsme připraveni rozeběhnout z pozice hlavního města, přičemž budeme postupovat právě podle zákona o státní památkové péči. Budeme však o těchto možnostech ještě vést diskuzi a dál jednat,“ doplňuje náměstek 1. náměstek primátora pro oblast územního plánu a rozvoje Petr Hlaváček.

„My v TOP 09 velmi podporujeme, aby hlavní město získalo historickou budovu Nádraží Vyšehrad. Byli bychom rádi, kdyby byl tento objekt městem zrekonstruován a následně využit ke kulturním účelům. Já osobně si například umím představit, kdyby se v takto zrekonstruované budově podařilo umístit dílo Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Z toho bych měl opravdovou radost,“ dodává předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Neutěšený stav nádraží trápí příslušnou městskou část Praha 2. Radní Michal Zuna je přesvědčen, že střecha byla rozebrána úmyslně.

„Je nutné zajistit bezpečnost okolí budovy a nedopustit, aby budova nadále trpěla významně narušenou střešní konstrukcí. V této věci městská část Praha 2 naléhavě komunikuje se zástupci vlastníka a rovněž podala i trestní oznámení pro obecné ohrožení. Mohu tvrdit, že nerozumím, proč se soukromý vlastník ke svému majetku takto chová, ale nebyla by to pravda. Při pohledu z hradeb je zřejmé, že někdo záměrně rozebral velkou část střechy. Čas je neúprosný a je třeba budovu zachránit. Hlavní město Praha musí nadále pokračovat v krocích, aby nabylo budovu od soukromého vlastníka do svého vlastnictví co nejdříve,“ vyzývá hlavní město radní pro oblast bezpečnosti Prahy 2 Michal Zuna.

Tento týden se v objektu uskuteční místní šetření. Poté budou jasné následné kroky. Například, zdali opravy může zahájit sama Praha 2 nebo jaký je legislativně správný proces, aby městská část mohla přejít k nutných opravám a záchraně objektu. 

Secesní budova je v majetku společnosti RailCity Vyšehrad, která se o stav kulturní památky zapsané i na seznamu UNESCO dlouhodobě nezajímá. Městská část Praha 2 jedná o její odkoupení už od roku 2007. Veškerá jednání s majitelem budovy ovšem dosud nikam nevedla.

ZDROJ: MHMP

Restuarace s výdejem a rozvozem na Praze 2

Zajímá vás, které podniky mají na Praze 2 otevřeno a prodávají jídlo přes okénko? Které podniky nabízejí rozvoz?

MČ Praha 2 pro své občany připravila přehlednou mapu otevřených provozoven. Provozovny s modrým označení poskytují prodej skrze okénko, provozovny s oranžovým označení poskytují jak prodej skrze okénko, tak rozvoz objednávek.

Podnikáte na Praze 2 v pohostinství? Museli jste svůj provoz uzavřít a prodáváte přes okénko či rozvážíte zákazníkům objednávky?

Dejte o tom občanům Prahy 2 vědět! Napište na email adam.kocina@praha2.cz:

  • název zařízení,
  • provozní dobu,
  • typ služby: rozvoz/výdejní okénko,
  • adresu

a budete zařazeni na seznam takových provozoven.

Radnice přistoupila k realizaci slíbené podpory nájemcům nebytových prostor

Radní Prahy 2 na svém pondělním jednání navázali na svá předchozí rozhodnutí o podpoře podnikatelských nebo jiných činností provozovaných v nebytových prostorách ve správě městské části, které byly znemožněny nebo podstatně ztíženy v důsledku mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.

„Naše pomoc a podpora konečně dostává reálnou podobu. Souhlasili jsme s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám, v rámci kterých radnice poskytne slevu ve výši jednoho čistého měsíčního nájemného. Zmíněná sleva z nájmu bude realizována snížením předpisu čistého nájemného za měsíc srpen 2020,“ uvedl místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Nabídky radnice využila v první fázi až stovka provozoven – restaurace, kavárny, kadeřnictví, prodejny i chráněné dílny. Poskytnutí této slevy umožní nájemcům požádat o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu v programu COVID – NÁJEMNÉ.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato. 14. 7. 2020