Změny v zónách placeného stání na Praze 2

Rada městské části Praha 2 na svém včerejším jednání odsouhlasila návrh změn v zónách placeného stání. Rozhodnutí tak zohlednilo četné žádosti a připomínky občanů Prahy 2.

Změny, týkající se více než dvou desítek úseků, vycházejí zejména z analýz statistik Technické správy komunikací. Na základě těchto analýz Městská část Praha 2 navrhla Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy provedení konkrétních dílčích změn v zónách placeného stání ve prospěch rezidentů. Ve valné většině se jedná o přeměnu návštěvnických zón na rezidentní a případně úpravu změny režimu.

Současné nastavení zón placeného stání na Praze 2 můžete sledovat na tomto portálu MČ Praha 2.

A jakých ulic se změny týkají konkrétně?

Vinohrady

Šumavská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Slovenská až Moravská.

Kladská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Korunní až Lužická (podél domů č. 17 – 3).

Slavíkova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00 (naproti v těchto úsecích má Praha 3 rezidentní zóny).

Tyršova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) na levé straně v úseku od Lublaňské k ul. Legerova a na druhé straně dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na 0:00 až 24:00.

Koubkova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) na levé straně od Lublaňské po Legerovu a na pravé straně dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na 0:00 až 24:00.

Nové Město

Myslíkova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 8:00 až 24:00 dané do souladu se zónami placeného stání v Praze 1 .

Náplavní – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou).

Dittrichova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Škrétova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Žitná – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Václavská – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) před domy 8 – 20, úprava režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky před Školou s časovým rozhraním Po-Pá 0:00 – 24:00, přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) od ul. Jenštejnská po ul. Na Moráni.

Trojanova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Na Moráni – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Nusle a Vyšehrad

Jaromírova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) ve směru do centra v úseku Sekaninova – Ostrčilovo náměstí.

Jaromírova – dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky pro směr do Nuslí v úseku Ostrčilovo náměstí až po Sekaninovu s časovým omezením Po až Pá 0:00 až 24:00.

Sekaninova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Svatoplukova – Ostrčilovo náměstí (levá strana podél domů).

Vratislavova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) – obě strany po ul. Libušina.

Pod Nuselským mostem – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Jaromírova – Oldřichova.

Neklanova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) v úseku Přemyslova – Vnislavova (na obytné straně až po Vnislavovu).

Čiklova – přeměna návštěvnických zón na rezidentní (modrou) naproti domům 3 – 13.

Slavojova – P2-0290 z druhé strany dochází k úpravě režimu v zónách placeného stání pro návštěvníky na Po až Ne 0:00 až 24:00.

Zdroj: MČ Praha 2

Glosa Tomáše Halvy – Život v městské části každého zajímá

Komunální politika je jednou z  nejzásadnějších úrovní politiky, která ovlivňuje náš každodenní život. Proto je také důležité, abychom se zajímali, co se v našem okolí děje a jakým způsobem jednotliví zástupci na  radnici rozhodují o  naší městské části.

Je důležité zajímat se, co se kolem nás děje .

Politický systém České republiky je založen na principu zastupitelské demokracie, jinak řečeno – volíme si své zástupce, již následně svými rozhodnutími naplňují předvolební program, který občanům před volbami představili. Může se tedy na první pohled zdát, že v tomto systému není pro občana lehké se zapojit do  fungování a  chodu městské části. Opak je však pravdou. Existuje spoustu příležitostí, jak se občané mohou zapojit a přiblížit se tak chodu městské části.

Ve  chvíli, kdy si přejeme něco vylepšit nebo změnit, tak nejjednodušším způsobem je kontaktovat zvoleného člena zastupitelstva, který má na  starosti danou oblast a  svůj podnět s  ním probrat.

Další možností, se kterou se v  Praze 2 můžeme setkat, je také pořádání a  účast na  veřejných debatách. Důležité na těchto formách zapojení je však vždy přijít s  konstruktivním návrhem a  být otevřen kompromisům.

Další možnost, kterou u  nás na  dvojce nalezneme, je možnost stát se členem komise rady či výboru zastupitelstva. Například za naši stranu máme desítky členů, kteří se aktivně podílí skrze jednotlivé komise a výbory na chodu městské části.

Veškeré tyto možnosti zapojení jsou v Praze 2 běžnou věcí. Je tak na každém z nás, zda se budeme chtít zodpovědně a konstruktivně zapojit do fungování našeho okolí.

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 9 – 2019, str. 3

Glosa Michaela Grundlera – Bydlení je důležité pro každého z nás

Rozhodnutí o prodeji části bytového fondu padlo již v roce 2011, a to za značně odlišné ekonomické i politické situace, než je současná, a realizováno bylo převážně v průběhu minulého volebního období.

Současná koalice již rozhodla, že prodej dalších domů a bytů nájemcům nebude pokračovat. Nyní mohou být prodány již pouze jednotlivé volné byty, které se nacházejí v domech, kde je jejich správa velmi neefektivní.

Praha 2 si svůj bytový fond zachová.

MČ Praha 2 disponuje stále rozsáhlým bytovým fondem čítajícím téměř 3 000 bytových jednotek. I když větší část těchto bytů je pronajata na dobu neurčitou dlouholetým nájemcům, jsou k dispozici uvolněné byty, které můžeme nově pronajímat.

V rámci sociální bytové politiky jsou to především pronájmy seniorům, zdravotně postiženým, sociálně potřebným a  mladým rodinám. Navíc má městská část prostor využívat část volných bytů pro stabilizaci zaměstnanců profesí potřebných pro chod Prahy 2, jako jsou např. učitelé, policisté a  další. V neposlední řadě se každoročně několik desítek bytů nabízí k pronájmu formou aukcí, kdy mohou vysoutěžit nájem bytu i ti, kteří nesplňují kritéria sociální bytové politiky.

Řadě obcí a městských částí minimální vlastní bytový fond neumožňuje často naplňovat bytové potřeby ani občanů v těch nejtíživějších sociálních situacích. Městská část Praha 2 je díky efektivní správě ve srovnání s nimi v poměrně unikátní situaci, kdy dokáže realizovat rozumnou bytovou politiku pro své občany a současně i získávat příjmy z pronájmu do rozpočtu obce. Přibližně 2 900 bytů, které po úplném ukončení prodeje zůstanou městské části k dispozici, dokáže prostřednictvím své správní firmy dlouhodobě efektivně spravovat a  nadále výhradně pronajímat.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 8 – 2019, str. 3

První pražská defenestrace na Novoměstské radnici

Koncem července to bude 600 let od první pražské defenestrace.

Na její připomínku bude 30. července na Karlově náměstí a u Novoměstské radnice probíhat bohatý program připomínající dobové události. A navíc bude Novoměstská radnice po celý den zpřístupněna zdarma.

V tomto týdnu také bude probíhat řada dalších doprovodných akcí, můžete se těšit například na:

Tematické komentované prohlídky radnice:
– 27. července / 15 – 17 hod
– 31. července / 19 – 21 hod

Během komentované prohlídky se podíváte i do míst, které nejsou veřejnosti běžně přístupné, nahlédnete i do prostoru bývalé šatlavy a Velkého sálu, z jehož oken byli kdysi konšelé svrženi.

Večerní promítání filmu Jan Žižka (Otakar Vávra, 1955) pod širým nebem na nádvoří.
31. července / začátek ve 21:15 hod

Více naleznete v přiloženém letáku a na stránkách Novoměstské radnice.