Záchrana nádraží Vyšehrad je pro Prahu 2 stále jednou z hlavních priorit

I v průběhu minulého roku se řešila otázka budoucnosti nádraží Vyšehrad. Městská část navázala na dlouhodobá jednání se současným vlastníkem. Finanční náročnost odkupu se však ukázala nad možnosti městské části a do jednání se zapojil také Magistrát hlavního města Prahy. K dohodě nakonec nedošlo, v jednáních je potřeba pokračovat i nadále.

V loňském roce probíhalo jednání mezi zástupci rady hlavního města Prahy a soukromým vlastníkem, při kterých vlastník nádraží Vyšehrad nabídl výrazně vyšší prodejní cenu, než která byla určena na základě znaleckého posudku zadaného hlavním městem Prahou (o jednání jsme informovali zde). Magistrát hlavního města Prahy tehdy na takové podmínky nepřistoupil.

„Krok, který zástupci Magistrátu hlavního města Prahy v minulém roce udělali, je na jednu stranu pochopitelný. Neznamená to však, že od celé záležitosti dáváme ruce pryč. V jednáních musíme i nadále pokračovat. Kategoricky odmítám variantu vyvlastnění, kterou někteří zastupitelé prosazují. Možná by se nejdříve mohli na sousedských debatách zeptat svých známých, zda-li v dřívější době nebyly také jejich rodiny nuceny převést majetek do cizího vlastnictví, komentuje současné dění Michal Zuna, předseda TOP 09 Praha 2.

MČ Praha 2 má o nádraží Vyšehrad dlouhodobě zájem. V minulosti již na návrh starostky představila vizi pro využití prostor této budovy. Po rekonstrukci a rozšíření stavby by zde mohla být umístěna Slovanská epopej od Alfonse Muchy (více v tiskové zprávě MČ Praha 2). Toho chce městská část docílit společným postupem s Magistrátem hlavního města Prahy.

„Právě spolupráci s Magistrátem považuji za klíčovou v jednání o odkupu nádraží Vyšehrad. Podstatné je, aby existovala společná vize, na základě které nakonec nádraží Vyšehrad získá důstojnou podobu. Městská část Praha 2 prosazuje vizi stálé expozice Slovanské epopeje, kterou se zástupci hlavního města Prahy průběžně konzultuje,“ říká Michal Zuna.

V tuto chvíli má radní pro majetek Jan Chabr pověření majetkového výboru Rady hlavního města Prahy pokračovat v jednání s vlastníkem nádraží. O výsledcích budeme na našich stránkách průběžně informovat.

redakce TOP 09 Praha 2

Praha 2 uspořádá letošní první aukci nájemních bytů v březnu

Městská část Praha 2 uspořádá 2. března 2020 první letošní aukci nájemních bytů. Podívejte se s námi na přehled bytových jednotek, které městská část v tomto termínu nabídne veřejnosti a na to, jak aukce nájmů na Praze 2 probíhají.

Seznam nabízených bytů

Byt Praha 2, Neklanova 2 – 60 m2
Byt Praha 2, Karlovo náměstí 6 – 142 m2
Byt Praha 2, Trojanova 9 – 81 m2
Byt Praha 2, Na Slupi 12 – 56 m2
Byt Praha 2, Kladská 25 – 144 m2
Byt Praha 2, Ječná 29 – 106 m2
Byt Praha 2, Ječná 11 – 43 m2

Kompletní seznam a další důležité informace naleznete zde.

Jak probíhá aukce nájemního bytu

Volné byty MČ Prahy 2, jež jsou určeny k pronájmu v rámci tržního nájemného, jsou již několikátým rokem. Tato otevřená forma pronájmu městských bytů umožňuje soutěžícím vidět, s kým o byt soutěží a dává jim tak možnost konečnou cenu pronájmu přímo na místě ovlivnit příhozem v aukci.

Po vyhlášení termínu konání aukce je možnost si přijít nabízené byty prohlédnout. Prohlídkový den je uveden v přehledu každé nabízené bytové jednotky.

Aukce se následně může zúčastnit každý, kdo splní pravidla pronájmu městských bytů MČ Praha 2. Pro účast je nejprve zapotřebí složit povinnou vratnou kauci ve výši 30.000 Kč. V případě, že zájemce nevyhraje, kauce se vrací zpět. Pokud zájemce vyhraje, je tato kauce
posléze započítána jako součást povinné kauce, která činí tři měsíční
nájmy.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů, je dobré kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Nejzazší termín pro složení kauce je jedna hodina před začátkem aukční soutěže.

Poté je zapotřebí vyplnit přihlášku do aukce, identifikovat se na místě konání soutěže a zaregistrovat se na registrační listině. Registrovat se ale zájemci musí nejpozději 30 minut před začátkem aukce. Po registraci obdrží své číslo pro účast v soutěži a mohou se tak nájemní aukce zúčastnit.

Kompletní a přesné znění postupu a pravidel pro soutěž nájemních bytů MČ Praha 2 naleznete na stránkách http://urad.praha2.cz/Volne-byty

Rekonstrukce Viničního altánu spěje ke konci

Na konci února bude dokončena rekonstrukce Viničního altánu v Havlíčkových sadech. Práce se týkaly celého interiéru včetně přilehlé galerie. Opravoval se i exteriér a odborně restaurovaly dřevěné prvky.

Jedná se o komplexní práce týkající se dřevěných konstrukcí, břidlicové střechy, omítek, odpadů, podlah, elektroinstalace, ale třeba i kování na dveřích a oknech. Závady se týkají dřevěných prvků, pergoly či řezby.

Foto: archiv MČ Praha 2

Dále je nutné opravit fasádu vinárny v přízemí, podlahu a stěny uvnitř vinárny, galerie, dveře i okna. Důležité bylo také udělat stavební opatření omezující negativní vliv zemní vlhkosti na tuto stavbu.

„Do konce února předpokládáme, že budou na Viničním altánu ukončeny práce. Zároveň bude v nejbližší době městská část ve výběrovém řízení vybírat provozovatele altánu. Samotné jeho zprovoznění očekáváme na jaře tohoto roku,“ uvádí místostarosta pro správu majetku Michael Grundler.

Celkové náklady stavebních prací jsou necelých šest milionů korun. Naposledy se Viniční altán opravoval před 16 lety.

Článek převzat z Novin Prahy 2, č. 2 / 2020 (TOM). Redakčně upraveno.

Byty na Dvojce řečí čísel

V uplynulém roce městská část Praha 2 zrekonstruovala 104 městských bytů. V roce 2020 hodlá v opravách pokračovat, zároveň byla vyčleněna na rekonstrukce vyšší částka než pro rok 2019.

„V roce 2019 zrekonstruovala městská část Praha 2 celkem 104 bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou následně buď soutěženy formou veřejné aukce nájmů (aukce nájmů je možné sledovat zde, pozn. redakce), použity pro potřeby sociální bytové politiky nebo jsou poskytnuty jako služební či učitelské byty,“ popisuje fungování bytové politiky Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku MČ Praha 2.

Městská část Praha 2 zároveň v roce 2020 počítá se zvýšeným rozpočtem v oblasti investic do majetku, zejména do oprav bytového fondu. Kromě toho také plánuje nákup nemovitého majetku.

„V dalším roce bychom rádi tempo oprav ještě zvýšili, narážíme však na limit pracovního trhu v oblasti stavebnictví. Ovšem s více než stovkou opravených bytů za rok se v současné době můžeme rovnat developerským společnostem. Ty takových čísel opravených či postavených bytů kolikrát ani nedosáhnou,“ doplňuje Michael Grundler.

Městská část Praha 2 zároveň s novým rokem přistoupila k úpravě základního nájemného na 158 Kč/m². Pro byt o výměře 50 m² to znamená základní měsíční nájemné ve výši 7.900 Kč.

V minulém roce činilo pro takový byt základní nájemné 6.600 Kč. Pro srovnání, průměrná výše vysoutěženého nájmu v městských bytech činila pro padesátimetrový byt 11.200 Kč (224 Kč/m²).

Od hodnoty základního nájemného se ještě potřebným osobám (senioři, rodiny s dětmi, sociálně potřební) odečítají slevy dle pravidel sociální bytové politiky. Tyto slevy byly na posledním zasedání Rady městské části Praha 2 v roce 2019 upraveny tak, aby byly vstřícnější k těm nejpotřebnějším z nás.

Základní nájemné tak nadále výrazně zůstává pod aktuálními cenami tržního nájemného na Praze 2. Analýza tržního nájemného, kterou připravila společnost Deloitte ukázala, že tržní hodnota nájmů na Praze 2 je pro padesátimetrový byt v rozmezí mezi 17.000 a 18.500 Kč (340 až 370 Kč/m²).

redakce TOP 09 Praha 2

Do krytu Folimanka lze zavítat každý měsíc

I v letošním roce mohou lidé zavítat do krytu civilní ochrany Folimanka. Přístupný je vždy jednu sobotu v měsíci.

Vždy jednu sobotu v měsíci se mohou lidé přijít podívat do krytu Folimanka. Kryt nechala Městská část Praha 2 zpřístupnit koncem roku 2014, od té doby tam zavítalo již 44 564 návštěvníků. Největší zájem o návštěvu byl vloni.

„Jsem rád, že se o tento typ staveb zajímá takové množství lidí. Jen v minulém roce kryt na Folimance navštívilo více než deset tisíc návštěvníků. Právě kryty civilní ochrany hrají v rámci krizového řízení významnou roli a je důležité, aby občané věděli, jak se v případné krizové situaci zachovat. Praha 2 proto prostory bunkru opět veřejnosti zpřístupní i v letošním roce a bude usilovat, aby tomu tak bylo i do budoucna“, komentuje zpřístupnění krytu radní pro bezpečnost MČ Praha 2, Michal Zuna (TOP 09).

Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého století v ulici Pod Karlovem. Má pancéřované dveře, vlastní studny a vlastní funkční elektrický agregát o výkonu 30 kW. Kryt je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu. Vchod do bunkru Folimanka se nachází na Praze 2, v ulici Pod Karlovem naproti domu číslo 2. Nejlepší dopravní spojení je tramvají číslo 6 a 11, které staví v Bělehradské
ulici na zastávce Nuselské schody nebo Pod Karlovem.

„O prohlídku největší podzemní stavby na území Prahy 2 je velký zájem mimo jiné proto, že bunkr byl desítky let udržován v režimu utajení pro případ obecného ohrožení Pražanů, a to nejen jadernými či chemickými zbraněmi, ale i před živelnými či kosmickými katastrofami. O co byl tajemnější, o to více se Pražané toužili podívat dovnitř, v minulém režimu ovšem marně. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyrintem rozlehlého krytu, který se svou rozlohou 1 332 metrů čtverečních a kapacitou pro 1 300 osob řadí k deseti největším v metropoli,“ přiblížil Ladislav Veselák z Oddělení krizového řízení a bezpečnosti Městské části Praha 2. Michal Zuna (TOP 09) dodává, „v současné době se jedná o jediný kryt civilní ochrany v Praze, který je v pravidelných intervalech zpřístupňován veřejnosti a zároveň v případě potřeby připraven ke zprovoznění“

Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie návštěvníkům odpoví pracovníci městské části, které najdou u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu. Kdo si chce kryt v klidu prohlédnout, měl by přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. Prohlídka trvá hodinu až dvě.

Školy si mohou objednat komentovanou prohlídku kdykoliv během vyučovacího týdne na oddělení krizového řízení a bezpečnosti městského úřadu Praha 2.

Termíny otevření krytu v roce 2020

Kryt je otevřen vždy jednu sobotu v měsíci veřejnosti – od 9:00 do 15:00. Vstup do krytu je zdarma

18. ledna 2020
15. února 2020
14. března 2020
18. dubna 2020
16. května 2020
13. června 2020
18. července 2020
15. srpna 2020
12. září 2020
17. října 2020
14. listopadu 2020
12. prosince 2020

Více informací k prohlídkám naleznete na oficiálních stránkách krytu na Folimance.

Článek vyšel v 5+2 (číslo 3, ročník IX, 17. 1. 2020), rubrika Praha a okolí, strana 5. Foto: archiv MČ Praha 2. Redakčně upraveno.