Glosa Šárky Kaválkové – Novoroční přání

Konec roku je vždy spjatý s bilancováním, přáními a tužbami, jak by měl vypadat ten
následující. Rok ve znamení dvojek se pomalu rozkoukává a my jsme se Šárky Kaválkové zeptali, co by popřála Dvojce do nového roku.

Úspěšné volby a žádný covid

Milá Dvojko, v novém roce Ti přeji to, co si nejspíš přejeme všichni, byť je to přání těžko splnitelné. Přeji Ti, aby se po Tvých ulicích přestal prohánět covid. Přeji Ti, abys mohla opět vídat naše tváře bez respirátorů nejen na ulici, ale i uvnitř. Přeji Ti, aby sis opět užila tradiční velké akce jako vinobraní či adventní trhy bez obav ze šíření nákazy. Přeji Ti, aby se Tvé školy zavíraly jen na období prázdnin. Přeji Ti, aby Tvá divadla, hospody, bary, kina a další podniky opět překypovaly hosty, aniž by se musela omezovat jejich kapacita nebo otvírací doba. Příští rok pro Tebe bude obzvlášť významný, protože se budou konat komunální volby. Přeji Ti, aby z nově zvoleného zastupitelstva vzešla opět stabilní a kompetentní rada, která bude usilovat o to, abys zůstávala jednou z nejpřívětivějších městských částí. Přeji Ti, aby povolební opozice byla konstruktivní a plnila svou kontrolní roli. Přeji Ti, abys měla i nadále živou občanskou společnost. I když už jsi nepochybně jednou z nejkrásnějších městských částí, přeji Ti, aby se i nadále dařilo zvelebovat ta méně zachovalá místa a dále rozvíjet Tvůj potenciál. Přeji Ti, aby velké projekty plánované na příští rok jako revitalizace parku Folimanka nebo pokračování obnovy Karlova náměstí proběhly bez potíží. Vážení spoluobčané, dovolte mi i vám popřát vše nejlepší v roce 2022.

Glosa Tomáše Halvy – Jaké jsou a jaké mají být Noviny Prahy 2?

V lednu roku 2020 částečně změnil měsíčník Noviny Prahy 2 svoji podobu.
Rozvolnil se layout, přibylo fotografií a zvýšil se počet stran. Po dvou letech jsme se Tomáše Halvy zeptali: Co se vám líbí a co byste případně změnili v Novinách Prahy 2?

Vývoj novin? Evoluce, ne revoluce.

Bude to již druhým rokem, kdy Noviny Prahy 2 prošly proměnou a získaly modernější vzhled. Nebyla to krátká cesta – samotné přeměně předcházela nejen dlouhá debata, ale i několik průzkumů mezi čtenáři Novin Prahy 2. Z mého pohledu je jedině správně, že jsme se jakožto redakční rada poučili z chyb jiných městských částí a před samotnou „modernizací“ Novin Prahy 2 jsme tyto průzkumy zrealizovali a následně je maximálně vyslyšeli. Noviny vychází pro občany – jejich čtenáře, a proto je tento krok zásadní. Podle průzkumů byl přizpůsoben nejen nový vzhled, ale i samotné uspořádání tematických stran. V případě modernizace vzhledu velmi kladně hodnotím, že šlo spíše o postupnou evoluci, nikoliv o zásadní revoluci. Náš čtenář tedy neprošel „šokem“, kdy by noviny buď vůbec nepoznal, nebo by se v nich nebyl schopný zorientovat a najít svou oblíbenou rubriku. Jako další zásadní přínos tohoto rozvoje vnímám rozšíření počtu stránek. Noviny díky tomu mohou ještě více plnit svou funkci informování občanů o chodu Úřadu MČ Praha 2 a zároveň o aktualitách v naší městské části. A na co se zaměřit v dalších letech? Určitě by stálo za zvážení ještě užší propojení internetových médií s tištěnými novinami – například s webovými stránkami, Encyklopedií Prahy 2 nebo i sociálními médii. Zároveň musíme nadále myslet na přehlednost samotných stran, a nesmíme tak opustit ideu „vzdušnosti“ a moderního vzhledu celých novin.

Vánoční trhy na náměstí Míru startují už tento víkend

Druhá městská část bude letos v pořádání vánočních trhů první. Náměstí Míru se tak už v sobotu 20. listopadu zaplní tradičním sortimentem i dobrotami. O šest dní později, v pátek 26. listopadu, se pak sváteční atmosféra rozšíří i na Tylovo náměstí. Obě tržiště budou otevřena až do Štědrého dne.  

K adventu v Praze 2 však patří zejména kulturní, společenské a rodinné akce, které v tomto období radnice obvykle pořádá. Oblíbené jsou zejména koncerty v kostelech se vstupem zdarma.

„Na poslední listopadovou neděli chystáme Adventní zastavení u Ludmily. Spontánní setkání uprostřed vánočních trhů u výborné bramboračky a svařeného vína je skvělou příležitostí, jak přivítat čas adventu. Třetí adventní neděli se pak na schodech kostela sv. Ludmily sejdeme s našimi zastupiteli a všichni si společně se sousedy z Dvojky zazpíváme vánoční koledy,“ zve starostka Jana Černochová.

Vánoční trhy

Vánoční trhy na náměstí Míru začínají už 20. listopadu, ty na Tylově náměstí pak 26. listopadu. Návštěvníky uvítají denně od 10:00 do 19:00, a to až do 24. prosince. Na stáncích budou k mání tradiční vánoční produkty, ozdoby, keramické betlémy, dřevěné hračky, výrobky z ovčího rouna, umělecké šperky a tradiční pochutiny. Na náměstí Míru pak nebude chybět ani vánoční strom s jesličkami.

Cyklus adventních koncertů v kostelích Prahy 2

Letošní série adventních koncertů, které se konají 2., 9. a 16. prosince, zavede posluchače do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kostela sv. Štěpána a kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Všechny koncerty jsou zdarma.

Zpívání se zastupiteli

Během posledního adventu, v neděli 19. prosince, si Pražané mohou přijít ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru opět zazpívat české koledy se svými volenými zástupci. Tradiční akce Zpívání se zastupiteli začíná v 15:00, noty a texty budou k mání na místě.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 18.11. 2021
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Praha 2 usiluje o vybudování heliportu na pontonu

Městská část Praha 2 více než rok usiluje o přemístění heliportu ze Zítkových sadů na Rašínovo nábřeží. Zatím bezvýsledně. Radní městské části Praha 2 na svém pondělním jednání vyjádřili nad liknavým a nevstřícným přístupem hlavního města Prahy znepokojení.

„Záchrana lidských životů musí být na prvním místě. S vedením Prahy probíhají jednání více než rok a navrhované řešení v podobě vybudování heliportu na pontonu Vltavy podporují odborníci i politici napříč spektrem. Bohužel, pro vedení Prahy zřejmě není záchrana životů priorita, protože jinak si neumím vysvětlit, proč město s realizací projektu dávno nezačalo. Jako vedení Dvojky žádáme Prahu o urychlenou realizaci,” uvádí starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Nový heliport pro záchrannou službu by měl podle požadavků odborníků vzniknout na pontonu umístěném na Vltavě. A to v oblasti náplavky Rašínova nábřeží mezi železničním mostem a Vyšehradským tunelem. Tuto variantu  podporuje i vedení radnice Prahy 2, které umístění heliportu v Zítkových sadech považuje za nevyhovující.

„Dosavadní umístění heliportu v Zítkových sadech je pouze provizorní. Je osazeno informačními cedulemi, i přesto je z bezpečnostních důvodů nevhodné. Chceme pro tři blízké nemocnice trvalé umístění a na jeho řešení spolupracujeme. Záměr vybudování heliportu na pontonu považujeme s ohledem na tíživou dopravní situaci v Praze za jedinou vhodnou variantu. Variantu s krátkým dojezdovým časem do Podolí, na Karlovo náměstí i k Apolináři,“ říká radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

„Záměr vybudovat nový heliport na náplavce vítáme. Při naší práci hraje čas důležitou roli a stávající řešení v podobě heliportu v Zítkových sadech je z mnoha důvodů nevyhovující. Navrhovaná změna by mimo jiné výrazně zvýšila bezpečnost transportovaného pacienta, Pražanů i posádky vrtulníku a mohla by rovněž přispět ke zkrácení dojezdových časů při transportech pacientů v mnohdy velmi vážném zdravotním stavu,“ dodává ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 30. září 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Konference Bílého Kruhu Bezpečí

Ve čtvrtek 30. 9. proběhla konference Bílého kruhu bezpečí s tématem “Bariéry odchodu z domácího násilí”. Konferenci zahájil radní MČ Prahy 2 Michal Zuna. Konference byla součástí dvouletého cyklu „Praha 2 – městská část vlídná k obětem.“ Naše městská část s organizací dlouhodobě spolupracuje.

Konference byla rozdělena do několika částí. V první části se probíral vývoj problematiky domácího násilí od 90. let až po současnost.Zmiňovaly se důležité milníky jak ve vnímání tohoto tématu veřejností, tak legislativních změn. Například zúžení dispozičního práva na vybrané trestné činy, a to pouze tehdy, je-li obviněný vůči poškozenému osobou blízkou (§163 a §163a).
V druhé části se probírala percepce domácího násilí jako takového. Jaké jsou jednotlivé stupně a jak se v jednotlivých stupních zakročuje.
V třetí části se řešilo hlavní téma konference, a to problematika bariér odchodu z domácího násilí. Zejména jak obětem pomoci při odchodu, i po něm.
V posledním bloku konference se rozebíraly pozitiva a negativa přístupu veřejných orgánů i advokátů v řízení stíhání v této oblasti, a jakým způsobem se v tomto můžeme, jako Česká republika, posunout.

D

Redakce TOP 09 Praha 2.