Praha 2: Strážníků je málo a noví hned tak nebudou

Městská policie v Praze 2 má přijít o 14 tabulkových míst. Důvod? Magistrát snížil rozpočet Městské policie hlavního města Prahy. Dlouhodobě v Praze 2 chybí téměř dvacet strážníků, v budoucnu jich tedy v ulicích dvojky může být ještě méně než dosud.

 „Je naprosto nepřípustné, aby magistrát v době, kdy čelíme pandemii koronaviru, snížil pro letošní rok rozpočet městské policii. Aktuální situace klade na strážníky výrazně více povinností souvisejících nejen s vymáháním dodržování vládních opatření. Postoj magistrátu proto považuji za  hazard s bezpečností Pražanů,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Podle aktuálních statistik chybí v Praze 2 k 1. lednu 19 strážníků a 129 policistů. V souvislosti s ekonomickým dopadem pandemie a očekáváným nárůstem nezaměstnanosti se přitom bezpečnostním složkám letos nabízí šance na doplnění početních stavů a kvalitnější výběr uchazečů. Jakékoli snížení tabulkových míst může v konečném důsledku vést k ohrožení veřejného pořádku.

Starostka městské části Praha 2 Jana Černochová a radní pro bezpečnost Michal Zuna se obrátili na vedení hlavního města Prahy a žádají, aby potřebné finance pro městskou policii našlo, případně snížení počtu tabulkových míst přehodnotilo tak, aby nedocházelo ke znevýhodnění centrálních městských částí.

„S postupem magistrátu nemůžeme jako centrální městská část rozhodně souhlasit. Specifika výkonu služby i bezpečnostní rizika jsou s okrajovými částmi metropole zcela nesrovnatelná. Celoplošné poměrné snižování tabulkových míst u městské policie je proto pro nás nepřijatelné. Navíc letošní rok bude s ohledem na možný vývoj nezaměstnanosti příhodný pro využití personální nabídky na trhu práce. Snížení tabulkových míst považuji za promarněnou příležitost k řešení náboru potřebných strážníků,“ dodává Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti.

Tisková zpráva, MČ Praha 2.
Praha 2, 13. 1. 2021

Klienti a zaměstnanci Centra sociálních služeb Praha 2 dostali vakcínu proti Covid-19

Dvojka v nejbližších dnech nabídne pomoc při očkování seniorů 80+ a zřídila infolinku.

Klienti a zaměstnanci Centra sociálních služeb Praha 2 podstoupili o víkendu očkování proti onemocnění Covid-19. Vakcínu už dostali senioři, kteří o očkování projevili zájem a jejich zdravotní stav jim to umožnil. Městská část Praha 2 teď plánuje pomoc při očkování seniorů ve věkové kategorii 80 let a více, které by mělo začít v nejbližších dnech.

Zdraví našich klientů v seniorském věku je pro nás jednoznačnou prioritou. Zároveň si velmi vážím všech sociálních a zdravotních pracovníků, kteří v péči o ně odvádějí špičkovou práci. O jejich maximálním nasazení svědčí i skutečnost, že dosud nebyl v Centru sociálních služeb Praha 2 zaznamenán mezi klienty ani jediný případ nákazy koronavirem. Za to jim patří můj obrovský dík,“ řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová a dodala, že je zcela na místě poděkovat Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a jejímu vedení za naprostou profesionalitu a flexibilitu.

Městská část Praha 2 nezapomíná ani na další dvojkové seniory, kteří nejsou klienty centra sociálních služeb. V současnosti se připravuje přednostní očkování pro věkovou kategorii 80 let a starší, a to opět ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí na Karlově náměstí.

„Chceme zajistit, aby měli naši dvojkoví senioři přístup k očkování co nejrychleji a nejbezpečněji. Zejména v tomto počasí pro ně není vhodné, aby museli dojíždět daleko od svého bydliště, stát dlouhé fronty před očkovacími centry a pohybovat se tak mezi větším počtem lidí,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, která má na starosti sociální oblast.    

Městská část Praha 2 proto zřídila informační linku 800 600 604, která je dostupná v pracovní dny (pondělí až pátek), vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Senioři, kteří budou mít o očkování zájem, se mohou na lince přihlásit, zaměstnanci humanitního odboru zodpoví jejich případné dotazy a poskytnou rady. Na základě zájmu bude vytvořen harmonogram, podle kterého budou kontaktováni a dozví se termín svého očkování.

V příloze naleznete fotografii z očkování klientů a zaměstnanců Centra sociálních služeb Prahy 2.

Praha 2 testuje systém chytrého zavlažování v parcích, ušetří za vodu i energie

Radnice městské části Praha 2 bude i letos pokračovat v testování systému chytrého zavlažování v parcích. Naváže tak na pilotní projekt z loňského roku v Sadech Bratří Čapků, který ukázal, že chytré zavlažování dokáže snížit spotřebu vody až o jednu čtvrtinu a šetří energie. Je to tak další  konkrétní krok v rámci projektu Udržitelná dvojka, kterým se radní Prahy 2 aktivně snaží řešit důsledky klimatických změn.

V loňském roce proto Praha 2 navázala spolupráci s českými technologickými firmami CleverFarm a PlantControl. Ty dodaly městské části chytrou technologii – senzory a další sofistikovaná zařízení, která jsou schopna kromě úhrnu srážek monitorovat i vlhkost, teplotu půdy a vzduchu. Podle aktuálních potřeb vycházejících z těchto měření  pak systémy nastaví na jednotlivých místech různou míru zavlažování, což v konečném důsledku přináší úsporu vody i energie.

„Uvědomujeme si, že čelíme extrémním projevům počasí a dochází ke zvyšování průměrné roční teploty vzduchu a čím dál častějším výkyvům teplot. Je potřeba na tuto situaci včas reagovat a minimalizovat tak negativní dopady na životní prostředí.  Proto také podobné projekty v rámci programu Udržitelná dvojka podporujeme. Kromě toho nám šetří zajímavé finanční prostředky,“ uvádí starostka Prahy 2 Jana Černochová.

„Udržitelnost a úspora zdrojů nejsou jedinými benefity, ze kterých dokáží těžit i další moderní města. Důležitá je v tomto ohledu i zlepšená údržba stálé zeleně, která se za standardních podmínek zavlažuje buďto příliš, nebo naopak nedostatečně.  Jsme rádi, že Praha 2 je první městskou částí, která náš systém využívá,“ uvádí Vojtěch Malina, výkonný ředitel společnosti. „CleverFarm dokáže společně s řešením od PlantControl nastavit závlahy tak, aby byla městská zeleň v poměru s vynaloženými náklady ve špičkové kondici. V tomto ohledu chrání i finance investované do obnovy obecní výsadby.“

Městská část Praha 2 se zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru věnuje dlouhodobě a ze svého rozpočtu vyčleňuje na péči o zeleň nemalé prostředky. Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se vodní prvky, umisťují mlhoviště. 

„Městská zeleň je často vystavena extrémním podmínkám, jako je nízká propustnost půdy nebo vysoké teploty způsobené okolními budovami. Kromě toho musíme počítat i s narůstajícím suchem. Jako moderní městská část chceme využívat technologicky pokročilé řešení. To nám zaručí, že monitorování stavu zeleně bude probíhat kontrolovaně, a to s nezanedbatelnými úsporami na vodě a energiích. Pro Prahu 2 se jedná o investici do budoucnosti, která se nám dle propočtů několikanásobně vrátí,“ dodává zastupitel městské části Prahy 2 Jan Recman, který je zodpovědný za chytrá řešení v rámci projektu Udržitelná dvojka

Od roku 2019 také Praha 2 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou na konkrétních opatřeních v oblasti adaptace na klimatické změny měst např. využití moderních technologií a opatření k zadržení vody v krajině, zvýšení podílu zeleně ve veřejném prostranství apod. Před časem také veřejnosti představila první reálné projekty v podobě vybudování retenční a akumulační nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sadech nebo systém chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady.

Prezentaci systému chytrého zavlažování a jeho zapojení do programu Udržitelná dvojka v rámci péče o zeleň v parcích Prahy 2 můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=U2L_DgOrA-g&feature=youtu.be

Glosa Alberta Kubišty – Hledejme radosti a mysleme na blízké

Máloco vyvolává v současné době tolik zájmu a otázek jako adventní a vánoční čas. Během letošního podzimu, kdy jsme všichni zasaženi mnoha omezeními a zákazy, se k vánočním svátkům upíná naděje: „že už to bude normální“. Nevím, jak se situace změní od doby, kdy píšu tento příspěvek, jedno vím ale jistě: užijme si vánoční svátky se svými blízkými. Ať už osobně nebo, když to bohužel nejde jinak, alespoň on-line. Osamění v době vánoční bolí víc než jindy.

Nenechme se ale strhnout smutkem a obavami, hledejme i drobné radosti, které nám rozsvítí Vánoce letos bez mnoha akcí, na které jsme byli zvyklí. Tento rok se vánoční čas ponese asi v poněkud jiném duchu. Pojďme si projít naši Prahu 2, která je náhle bez turistického ruchu a bez hlučících lokálů, zvedněme oči vzhůru na fasády krásných činžovních domů a na věže kostelů. Zajděme do míst, kde jsme možná dlouho nebyli a teď na to máme čas. Navštivme kostely s vystavenými jesličkami, máme jich v Praze 2 dost. Stavme se u okénka své oblíbené restaurace nebo kavárny a podpořme podniky, které máme rádi, a uvědomme si, že jejich majitelé i personál prožívají jedno z nejtěžších období. Na závěr bych nám všem rád popřál jedno: ať se všichni stejně jako loňský rok sejdeme u štědrovečerní večeře šťastní a zdraví.

Převzato z radničních novin Prahy 2, č. 12 – prosinec 2020, str. 8.

Michal Zuna: Je třeba rychle zachránit Nádraží Vyšehrad a zajistit bezpečnost okolí budovy

Historicky a architektonicky ceněná budova Nádraží Vyšehrad dlouhodobě chátrá. Nemovitost, která je v soukromém vlastnictví, už podle odborníků přímo ohrožuje své okolí. Neznámí pachatelé totiž nově pravděpodobně rozebrali podstatnou část plechové střechy budovy. Její majitel navíc z pěti pokut zaplatil pouze jednu. Hlavní město Praha ve spolupráci s Ministerstvem kultury a městskou částí Praha 2 přesto podniká kroky k sanaci budovy a její celkové záchraně.

„Jsem obecně velkým zastáncem soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnosti. Nicméně je třeba si uvědomit, že vlastnictví znamená nejen práva, ale i povinnosti starat se o majetek dle příslušných regulí. Pokud si někdo koupí nemovitost a ví, že se jedná o kulturní památku, tak má povinnost se o ni taky náležitě starat! Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. V úvahu přichází možnost zajistit na náklady vlastníka nutné sanační a statické práce, a to přímo ze strany samosprávy, tedy města,“ říká pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr.

V minulosti odbor památkové péče pokutoval majitele opakovaně, jelikož neumožnil přístup do objektu. Ten však uhradil pouze první pokutu ve výši necelých dvou milionů.

„Za hlavní město Prahu zasíláme na Ministerstvo kultury dopis, zdali dosud nedošlo k dohodě s vlastníkem o prodeji budovy nádraží státu. Pokud to stát potvrdí, nemělo by nic bránit zahájení procesu vyvlastnění, který jsme připraveni rozeběhnout z pozice hlavního města, přičemž budeme postupovat právě podle zákona o státní památkové péči. Budeme však o těchto možnostech ještě vést diskuzi a dál jednat,“ doplňuje náměstek 1. náměstek primátora pro oblast územního plánu a rozvoje Petr Hlaváček.

„My v TOP 09 velmi podporujeme, aby hlavní město získalo historickou budovu Nádraží Vyšehrad. Byli bychom rádi, kdyby byl tento objekt městem zrekonstruován a následně využit ke kulturním účelům. Já osobně si například umím představit, kdyby se v takto zrekonstruované budově podařilo umístit dílo Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Z toho bych měl opravdovou radost,“ dodává předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Neutěšený stav nádraží trápí příslušnou městskou část Praha 2. Radní Michal Zuna je přesvědčen, že střecha byla rozebrána úmyslně.

„Je nutné zajistit bezpečnost okolí budovy a nedopustit, aby budova nadále trpěla významně narušenou střešní konstrukcí. V této věci městská část Praha 2 naléhavě komunikuje se zástupci vlastníka a rovněž podala i trestní oznámení pro obecné ohrožení. Mohu tvrdit, že nerozumím, proč se soukromý vlastník ke svému majetku takto chová, ale nebyla by to pravda. Při pohledu z hradeb je zřejmé, že někdo záměrně rozebral velkou část střechy. Čas je neúprosný a je třeba budovu zachránit. Hlavní město Praha musí nadále pokračovat v krocích, aby nabylo budovu od soukromého vlastníka do svého vlastnictví co nejdříve,“ vyzývá hlavní město radní pro oblast bezpečnosti Prahy 2 Michal Zuna.

Tento týden se v objektu uskuteční místní šetření. Poté budou jasné následné kroky. Například, zdali opravy může zahájit sama Praha 2 nebo jaký je legislativně správný proces, aby městská část mohla přejít k nutných opravám a záchraně objektu. 

Secesní budova je v majetku společnosti RailCity Vyšehrad, která se o stav kulturní památky zapsané i na seznamu UNESCO dlouhodobě nezajímá. Městská část Praha 2 jedná o její odkoupení už od roku 2007. Veškerá jednání s majitelem budovy ovšem dosud nikam nevedla.

ZDROJ: MHMP