Plánované investice na Praze 2

Je to již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru. Pandemie, která v mnoha oblastech způsobila omezení či dokonce zastavení činnosti. Prahy 2 se mnohá opatření také dotkla. I přesto se městské části v oblasti investování do městského majetku dařilo nadstandardně.

V loňském roce jsme se v městské části zaměřili především na dvě oblasti. Investice do bytů a investice do školství. Praha 2 v roce 2020 investovala téměř 75 milionů Kč do oprav a investic do volných bytových jednotek. Ty proběhly v rekordních 141 volných bytech. Zároveň se nezapomnělo na investice do vzdělávání. Podařilo se nám dokončit multifunkční hřiště Na Smetance. Jednu z nejkomplexnějších investic v oblasti školství a sportu.

A jaké jsou další investiční výhledy Prahy 2 v rámci městského majetku?

Určitě se bude pokračovat v nastoleném trendu při opravách bytového fondu. Zároveň se připravují větší investiční akce. Mezi ty patří například kompletní rekonstrukce bytového domu Na Libušince či budování nových bytových jednotek ve volných
půdních prostorách.

Započne také celková rekonstrukce a oprava památkově chráněné budovy ZŠ Na Smetance. Zapomenout nesmíme ani na základní školu Londýnská. Zde bude probíhat oprava fasády spolu s výměnou oken. V následujících letech se budeme také věnovat řešení prostoru na Bělehradské ulici – v místě současného supermarketu BILLA.

Investice nejsou jen nemovitosti

V Praze 2 se však nebudeme zabývat pouze investicemi do nemovitostí. V přípravě je revitalizace části parku Folimanka. Rozpočet je věnován také investicím do zelené a modré infrastruktury – například do dosadby stromů, nákupu vodních prvků, revitalizace a chytrých opatření v parcích. V oblasti školství se zároveň bude investovat do modernizace výpočetní techniky. V ZŠ Jana Masaryka dojde k rekonstrukci školního hřiště.

Praha 2 má za sebou v oblasti investic do majetku úspěšný rok. Na následující léta má naplánováno nesčetně investičních akcí.

Tomáš Halva, předseda majetkové komise

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tento článek vyšel v Novinách Prahy 2, č. 4 / 2021, str. 1.
Převzato, redakčně upraveno.

Praha 2 pokračuje v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na svém pondělním jednání znovu projednali návrh na poskytnutí slevy z nájmu podnikatelům a živnostníkům provozujícím svou činnost v nebytových prostorách městské části. Podpora ve formě poskytnutí padesátiprocentní slevy z nájmu za první dva měsíce letošního roku se nakonec týká konkrétně více než stovky nájemců, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. O podporu mohou požádat prostřednictvím vzorového formuláře dostupného na webu městské části. 

„Poskytnutí slevy z nájmu jsme odsouhlasili již na únorovém jednání rady. Dnes jsme jen konkretizovali, že se podpora dotkne více než stovky nájemců provozujících svou činnost v nebytových prostorách městské části. V odůvodněných případech jsme připraveni umožnit i uzavření splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. Rozhodli jsme také, že u letošních smluv o nájmu nebytových prostor pak nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

„Pandemie koronaviru zasadila našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům těžkou ránu. Jsem si jista, že naši podporu a pomoc uvítají. Jsou důležitou součástí naší ekonomiky a také každodenního života. V naprosté většině jsou to pracovití lidé, kteří vytváří hodnoty a poskytují služby dvojkovým obyvatelům,“ uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

Zájemci o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor MČ budou moci své žádosti podávat prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách Úřadu městské části Praha 2 https://urad.praha2.cz/Odbor-majetku-a-investic-1. V případě schválení jim bude sleva poskytnuta formou dodatku ke stávající nájemní smlouvě.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 11. 3. 2021, redakčně upraveno.

Glosa Jana Strnada – očkování seniorů aneb jak samospráva supluje selhávající stát

Očkování seniorů. To bylo téma pro měsíc březen. Očkování zajímá asi každého z nás. Dvojka se z počátku letošního roku zapojila do pomoci při očkování seniorů 80letých a starších, spolupráci navázala se Všeobecnou fakultní nemocnicí. Na otázku “jak hodnotíte aktivitu Prahy 2 při organizování očkování pro seniory?” odpovídal Jan Strnad.

Byla jednou jedna paní Stará. Bydlela sama v bytovém domě kdesi na Vinohradech. Špatně viděla, tak jí sousedi museli ze složenek číst, kolik a komu má zaplatit, aby si mohla vzít správný obnos na poštu. Špatně slyšela, tak jí vůbec nevadilo, že jí nad hlavou dupou a křičí dvě malé děti při svém terorizování nebohých rodičů.

Pro tuhle paní Starou pak jednou přijel modrý pickup, odvezl ji na očkování a pak ji zase přivezl zpátky k jejímu bytovému domu kdesi na Vinohradech. Doprovod jí popřál hezký den a ujistil ji, že se opět uvidí za 14 dní, kdy bude mít zajištěno očkování druhou dávkou.

Opozice často nadává na to, jak je klub Dvojka pro seniory jenom pro exhibici vedení Prahy 2. Není. Aktuální pandemie, výše uvedený příběh a průběh očkování to ilustruje poměrně dobře. Praha 2 zajistila ochranné pomůcky pro domovy pro seniory, zajistila bezplatnou infolinku, kde je možné se na očkování zeptat, aktivně oslovuje seniory, aktivně oslovuje své občany, zdali nemají ve svém okolí osamělého seniora, zajistila pro své obyvatele místa na očkování a zajišťuje dopravu tam a zpět. Jaký to kontrast v porovnání s chaosem, nekompetentností, marností a ufňukaností centrální vlády.

Co bych osobně uvítal, je větší boj s dezinformacemi. Šíří se různými kanály jako lavina a Praha 2 má skrze Noviny Prahy 2 nebo právě své kluby ideální nástroje, jak s různými bludy bojovat, vyvracet je a vysvětlovat, že očkování je cestou, jak začít opět žít, a nejenom přežívat.

Jan Strnad, člen TOP 09 Praha 2

Praha 2 uspořádala letošní první aukci nájemních bytů. Poprvé elektronicky.

Koncem února uspořádala městská část Praha 2 aukci nájemních bytů. Ta proběhla online, ve třech termínech – a to ve dnech od 23. února do 25. února.

Nájemní aukce druhá městská část pořádá pravidelně několikrát do roka. O byty soutěží zájemci v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Letošní první aukce se ale oproti ostatním zásadně lišila. “Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,” komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku. Praze 2 se povedlo v minulém roce zrekonstruovat rekordních 141 bytů. Proto Michael Grundler dodává, že “na současnou situaci bylo potřeba reagovat a tyto byty nabídnout co nejdříve do pronájmu. Nelze nečinně čekat, až se vše vrátí do starých kolejí.”

Dočasná online forma však není jedinou novinkou letošních nájemních aukcí. V rámci současných změn na trhu s bydlením též Praha 2 přistoupila k dalším zásadním změnám. První z nich bylo snížení požadované smluvní jistoty. V současné době požaduje Praha 2 po nových nájemnících jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu. Původní výše činila tři měsíční nájmy. “Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů,” komentuje zásadní změnu Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Další změnou je prodloužení prvního smluvního období. Nájemní smlouva se v rámci prvního smluvního období nově uzavírá na 1 rok, nikoli jen na 9 měsíců. Tento krok jsme učinili za účelem zvýšení důvěry u potencionálních zájemců. Věřím, že tyto změny získají kladný ohlas u všech soutěžících,” dodává Tomáš Halva. Smlouva se před vypršením platnosti následně prodlužuje vždy o rok, při třetím a dalším prodloužení může být smlouva prodloužena až o tři roky.

Další termín nájemních aukcí připravuje městská část Praha 2 ještě v průběhu letošního jara.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 3/2021.

Praha 2 chce pokračovat v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na jednání 22. 2. 2021 schválili další podporu podnikatelům a živnostníkům v nebytových prostorách městské části, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně jde o slevu z nájmu, možnost uzavření splátkových kalendářů a neuplatnění sankčních poplatků k dlužnému nájemnému, a také míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostor pro rok 2021.

Svým rozhodnutím radnice navázala na podpůrná opatření z loňského jara, kdy rozhodla o odkladu splátek nájemného bez penalizace z prodlení, o zrušení valorizace nájemného a o slevě z nájmu nebytových prostor ve správě MČ Praha 2 v celkovém souhrnu výše jednoho měsíčního nájmu.

„Reagujeme tak na přetrvávající situaci, kdy mnozí z našich podnikatelů a živnostníků stále ještě nemohou kvůli opatřením vlády provozovat svou živnost v našich nebytových prostorách a obracejí se na nás se žádostí o pomoc, neboť podpora ze strany státu jejich náklady spojené s užíváním nájmu nepokryje. Tato podpůrná opatření by jim mohla nelehký začátek letošního roku napomoci překlenout,“ uvedla starostka Jana Černochová.

„Pandemie koronaviru našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům zasadila opravdu těžkou ránu a proto jsme se rozhodli jim  stejně jako na jaře vyjít vstříc a podat pomocnou ruku. Doufáme, že jim naše pomoc přijde vhod, jsou totiž důležitou součástí naší ekonomiky, ale hlavně jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty,” uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

„V rámci pondělního jednání rady jsme odsouhlasili slevu z nájmu nebytových prostor ve výši 50 % za měsíc leden a 50 % za měsíc únor 2021. A to těm nájemcům, jejichž podnikatelská nebo jiná činnost provozovaná v nebytovém prostoru ve správě městské části byla v důsledku vládních opatření znemožněna. Těmto nájemcům umožníme i uzavírání splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. A konečně u letošních smluv o nájmu nebytových prostor nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Tisková zpráva MČ Praha 2 z 23. 2. 2021.
Převzato.