Praha 2 usiluje o vybudování heliportu na pontonu

Městská část Praha 2 více než rok usiluje o přemístění heliportu ze Zítkových sadů na Rašínovo nábřeží. Zatím bezvýsledně. Radní městské části Praha 2 na svém pondělním jednání vyjádřili nad liknavým a nevstřícným přístupem hlavního města Prahy znepokojení.

„Záchrana lidských životů musí být na prvním místě. S vedením Prahy probíhají jednání více než rok a navrhované řešení v podobě vybudování heliportu na pontonu Vltavy podporují odborníci i politici napříč spektrem. Bohužel, pro vedení Prahy zřejmě není záchrana životů priorita, protože jinak si neumím vysvětlit, proč město s realizací projektu dávno nezačalo. Jako vedení Dvojky žádáme Prahu o urychlenou realizaci,” uvádí starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Nový heliport pro záchrannou službu by měl podle požadavků odborníků vzniknout na pontonu umístěném na Vltavě. A to v oblasti náplavky Rašínova nábřeží mezi železničním mostem a Vyšehradským tunelem. Tuto variantu  podporuje i vedení radnice Prahy 2, které umístění heliportu v Zítkových sadech považuje za nevyhovující.

„Dosavadní umístění heliportu v Zítkových sadech je pouze provizorní. Je osazeno informačními cedulemi, i přesto je z bezpečnostních důvodů nevhodné. Chceme pro tři blízké nemocnice trvalé umístění a na jeho řešení spolupracujeme. Záměr vybudování heliportu na pontonu považujeme s ohledem na tíživou dopravní situaci v Praze za jedinou vhodnou variantu. Variantu s krátkým dojezdovým časem do Podolí, na Karlovo náměstí i k Apolináři,“ říká radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

„Záměr vybudovat nový heliport na náplavce vítáme. Při naší práci hraje čas důležitou roli a stávající řešení v podobě heliportu v Zítkových sadech je z mnoha důvodů nevyhovující. Navrhovaná změna by mimo jiné výrazně zvýšila bezpečnost transportovaného pacienta, Pražanů i posádky vrtulníku a mohla by rovněž přispět ke zkrácení dojezdových časů při transportech pacientů v mnohdy velmi vážném zdravotním stavu,“ dodává ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy MUDr. Petr Kolouch.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 30. září 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Konference Bílého Kruhu Bezpečí

Ve čtvrtek 30. 9. proběhla konference Bílého kruhu bezpečí s tématem “Bariéry odchodu z domácího násilí”. Konferenci zahájil radní MČ Prahy 2 Michal Zuna. Konference byla součástí dvouletého cyklu „Praha 2 – městská část vlídná k obětem.“ Naše městská část s organizací dlouhodobě spolupracuje.

Konference byla rozdělena do několika částí. V první části se probíral vývoj problematiky domácího násilí od 90. let až po současnost.Zmiňovaly se důležité milníky jak ve vnímání tohoto tématu veřejností, tak legislativních změn. Například zúžení dispozičního práva na vybrané trestné činy, a to pouze tehdy, je-li obviněný vůči poškozenému osobou blízkou (§163 a §163a).
V druhé části se probírala percepce domácího násilí jako takového. Jaké jsou jednotlivé stupně a jak se v jednotlivých stupních zakročuje.
V třetí části se řešilo hlavní téma konference, a to problematika bariér odchodu z domácího násilí. Zejména jak obětem pomoci při odchodu, i po něm.
V posledním bloku konference se rozebíraly pozitiva a negativa přístupu veřejných orgánů i advokátů v řízení stíhání v této oblasti, a jakým způsobem se v tomto můžeme, jako Česká republika, posunout.

D

Redakce TOP 09 Praha 2.

Glosa Šárky Michkové – Kultura v Praze 2

Kulturní aktivity byly v posledních dvou letech trochu v pozadí, protože veřejné dění určovala pandemie koronaviru. O to víc se mohou lidé těšit na akce nyní, kdy kulturní projekty postupně ožívají. Otázka do srpnového čísla zněla „Která kulturní aktivita, činnost, akce vás v Praze 2 nejvíce baví?“

Krása všude kolem nás

Míjím kostel svaté Ludmily, slyším tichý šum hovorů návštěvníků postávajících v hloučcích před budovou. Cigaretový kouř se mísí s vůněmi těžkých večerních parfémů. Vstupuji dřevěnými dveřmi a opět obdivuji bohatou výzdobu foyer. Stejně jako všichni okolo se těším na představení, které každou chvilku začne. Divadlo, zejména to naše vinohradské, pro mě vždy bylo oblíbenou kulturní aktivitou. V posledním roce a půl jsme moc příležitostí na jeho návštěvu neměli, což se bohužel týkalo velké většiny tradičních kulturních aktivit. Jsem ráda, že Praha 2 zareagovala a využívá veřejný prostor na nám. Míru či Karlově náměstí k umístění výstav. Také obdivuji všudypřítomné umění, uprostřed něhož tady na Praze 2 bydlíme a které jsem často přehlížela a vnímala spíše jako kulisu. V poslední době jsem si oblíbila procházet se jen tak ulicemi a parky bez konkrétního cíle a rozhlížet se kolem – bohatě zdobené fasády, fresky, sochy nejrůznějších uměleckých směrů. Je až neuvěřitelné, kolik se toho v tak malé městské části nachází. Majestátní barokní vyšehradské hradby s chodbami a kouty opředenými tajemstvími, architektonický skvost – budova inspirovaná dvěma tanečníky, novorenesanční Gröbeho vila s kouzelným vinohradem, mýty oplývající okolí kostela sv. Apolináře, ulice lemované úchvatnými secesními domy. Na místa a stavby s hlubokými příběhy narážíme prakticky na každém rohu. Osobně se mi tak jako rychlý a přehledný zdroj informací osvědčila Encyklopedie Prahy 2, do které ráda při procházkách nahlížím.

Radní a úředníci Prahy 2 pomohou Všeobecné fakultní nemocnici, po roce opět darují krev

Kritický nedostatek transfuzní krve, se kterým se nyní potýká Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), pomohou odstranit ve čtvrtek 22. července 2021 politici a úředníci radnice Prahy 2. Osobním příkladem v této prospěšné činnosti jim půjdou v transfuzním centru na Karlově náměstí starostka Jana Černochová a radní Michal Zuna. 

„Všeobecná fakultní nemocnice nám v poslední době významně pomáhala například s očkováním našich spoluobčanů proti onemocnění covid-19. V kritické situaci s nedostatkem transfuzních přípravků, která je v těchto dnech o poznání horší než v předchozích obdobích, chceme naopak my podat pomocnou ruku nemocnici. Stejně jako v srpnu loňského roku proto půjdeme darovat krev,“ vysvětluje starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Důvodem akutního nedostatku krve je mimo jiné snaha o co nejrychlejší obnovení plánované péče a odložených operací v nemocnici, ale také doba dovolených a únava lidí po dlouhém lockdownu. Již začátkem července proto VFN vyzvala všechny dobrovolné dárce, aby neváhali a přišli krev darovat.

„Nyní je ta pravá chvíle si darování krve ve VFN zopakovat. V letních měsících jsou zásoby krve v nemocnicích vždy nižší. Vítám, že letní pomoc politiků a úředníků z Dvojky se stává tradicí. Tradicí, na kterou chceme i dále navazovat,“ konstatujeradní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Radnice druhé městské části spolupracuje s VFN dlouhodobě. Vzájemná podpora a spolupráce s nemocnicí, která se nachází v katastrálním území Prahy 2, se týká nejrůznějších projektů. V posledním roce se vztahuje zejména ke koronavirové pandemii, kdy VFN zajistila bezproblémové očkování proti covidu-19 seniorům z Prahy 2, kteří o to projevili zájem. Výsledkem všestranné spolupráce je i současná výstava na Karlově náměstí. Jedná se o unikátní soubor fotografií, které pořídila fotografka Alžběta Jungrová na různých odděleních VFN včetně pacientů s covidem-19. Výstava potrvá do 31. srpna.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 20. července 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.

Praha 2 navýšila financování na pomoc obětem domácího násilí

Městská část Praha 2 dlouhodobě pomáhá lidem, kteří se dostali do krizové životní situace. Organizacím, které nabízejí pomoc obětem domácího násilí či uskutečňují preventivní programy na školách zřizovaných Prahou 2, poskytne v letošním roce finanční prostředky ve výši 920 tisíc korun. Navýšení veřejné finanční podpory ze strany městské části je mimo jiné i reakcí na častější případy týrání, zneužívání či jiného ohrožení osob v uzavřených domácnostech v loňském roce.

„Navýšení prostředků poskytnutých do oblasti preventivních programů je v současnosti nutností. Na bezpečí občanů nám záleží. Ženám, dětem či seniorům, jako obzvláště zranitelným obětem domácího násilí, je třeba maximálně pomáhat. Zvláště v této složité době,“ komentuje zvýšenou částku poskytnutou na granty do této oblasti radní pro bezpečnost Prahy 2 Michal Zuna.

Účelové dotace na svou činnost tak obdrží například organizace, jako jsou ROSA – centrum pro ženy, zabývající se poradenstvím pro oběti domácího násilí (80 tisíc Kč) či Bílý kruh bezpečí, pomáhající obětem trestných činů (80 tisíc Kč). Stejná částka je také určena pro Linku důvěry Dětského krizového centra. Novým hrozbám na školách městské části Praha 2 pomůže předejít dotace pro Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú. (60 tisíc Kč). Zbývající částka z rozpočtu dvojky půjde na dalších devět projektů z oblasti prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Městská část Praha 2 již v únoru letošního roku podepsala memorandum o spolupráci s centrem pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, o. p. s. Loni radnice obdobně podpořila aktivity Bílého kruhu bezpečí a zahájila společný program „Praha 2 – městská část vlídná k obětem“, spočívající v aktivitách vedoucích ke zvýšení informovanosti  občanů, úředníků, sociálních pracovníků, policistů a strážníků o obětech trestných činů, jejich potřebách, právech, postavení v trestním řízení a o možnostech pomoci.

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 15. července 2021.
Redakčně upraveno. Fotografie: MČ Praha 2.