Glosa Radka Jandy – Jak bude Praha 2 hospodařit

Rozpočet je jedním z nejdůležitějších dokumentů každé samosprávy, a proto k němu většina zúčastněných zaujímá jednoznačný postoj: buď pozitivní, nebo negativní. Každá strana hledá více či méně relevantní argumenty pro svůj postoj. Pokusím se vyhnout těmto dvěma pólům a popsat rozpočet takový, jaký je – je to kompromis mezi představami politiků a potřebami odborů radnice. Tvorba rozpočtu se vždy řídí stanovováním priorit městské části, protože každá městská část hospodaří s omezeným množstvím peněz.

Letošní rozpočet hodnotím pozitivně .

Prioritou rozpočtu pro rok 2019 jsou investice do obecního majetku, a to především investice do škol a investice do veřejného prostoru. Pokud věnujete trochu času a podíváte se do návrhu rozpočtu městské části (rozpocet.praha2.cz), zjistíte, že po tzv. očistění od netypických výnosů bude výsledek rozpočtu o něco nižší, než byl loni. Nižší výsledek je ale způsoben nárůstem investic, a to téměř o 45 % více do oprav, než v roce minulém. To znamená, že se zvýší kvalita škol, kam chodí vaše děti i to, že se zvýší kvalita bydlení mnoha obyvatel Prahy 2, bydlících v obecních domech.

Zároveň je nutno podotknout, že finanční prostředky, které byly získány v minulých letech prodejem majetku, jsou uloženy, a je tedy zabráněno jejich lehkovážnému použití. A je to tak dobře, protože v letech budoucích bude možno na základě politické shody tyto prostředky využít ve prospěch všech obyvatel Prahy 2. Rozpočet je ale ve své podstatě pouze představa, jak se – za ideálních podmínek – budou náklady a příjmy vyvíjet. A jak tedy já hodnotím rozpočet? Pozitivně!

O autorovi glosy

Radek Janda je jako odborník na finance členem Finanční komise MČ Praha 2.

Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť. Jeho snahou je docílit to, aby městská část plánovala věci strategicky, na dlouho dopředu, v široké shodě. Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 4 – 2019, str. 3

Návrhy nové podoby Karlova náměstí

Ve výstavních prostorách Úřadu městské části Praha 2 v 1. patře jsou k vidění návrhy revitalizace Karlova náměstí včetně vítězného návrhu německo – českého týmu  Rehwaldt LA, By Architects a DP Filip.

Součástí výstavy je anketa, v níž se můžete vyslovit k jednotlivým návrhům a k tomu, co považujete při revitalizaci náměstí a parku za zásadní. Výstava je přístupná do konce března v pracovní době úřadu.“

Karlovo náměstí

Vítězný návrh (formát PDF)

Tisková zpráva z: http://www.praha2.cz/Vystava-navrhu-nove-podoby-Karlova-namesti.html

Nové vedení TOP 09 Praha 2

Regionální sněm TOP 09 Praha 2 zvolil na další 2 roky nové vedení. Novým předsedou se stává Michal Zuna a místopředsedou Michael Grundler. Do regionálního výboru byli zvoleni Jana Cagašová, Tomáš Halva, Radek Janda, Albert Kubišta a Michal Orság.

„V následujících 2 letech budeme především pokračovat v aktivní práci v radě a zastupitelstvu MČ Praha 2 a zaměřovat se na další rozvoj regionální organizace. Před námi je mnoho práce na plnění bodů z programového prohlášení. Na některých z nich budeme spolupracovat i s Magistrátem hl. m. Prahy.

RO Praha 2 je jednotná se stabilně zvoleným vedením. Jedním z cílů bude rovněž další navyšování členské základny, které úspěšně začalo po parlamentních volbách 2018 a aktivní komunikace politiky TOP 09 na Praze 2 s veřejností.“

Říká nově zvolený předseda TOP 09 Praha 2 Michal Zuna.

TOP 09 Praha 2 po loňských komunálních volbách navázala v činnosti koalice z minulých let. Na Praze 2 nás v nyní v zastupitelstvu zastupují místostarosta pro správu majetku Michael Grundler, radní pro bezpečnost Michal Zuna a předsedkyně bezpečnostní komise Jana Cagašová.