Praha 2 pořádá informační on-line webináře pro podnikatele a živnostníky

Radnice Prahy 2 přichází s další podpůrnou iniciativou pro podnikatele a živnostníky, kteří byli dotčeni vládními opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Tentokrát se jedná o on-line poradenství z oblasti práva a z oblasti daní.

Podnikáte a nemůžete se zorientovat v současné legislativě? Znáte jako podnikatel svá práva? Víte, na jaké příspěvky a slevy máte nárok a jaké náhrady škody můžete uplatňovat? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky můžete získat v on-line webináři, který pro vás Městská část Praha 2 ve spolupráci s advokátní kanceláří Pavelka, s. r. o., připravuje.

První on-line webinář se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 9:00 hod. Zájemci se mohou hlásit již nyní na email: monika.schejbalova@praha2.cz a to až do naplnění kapacity semináře, která je v ideálním případě 10 osob. Pokud bude o akci zvýšený zájem, je radnice připravena vypsat další termín, o kterém budou občané informováni prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato.

Farmářské trhy se konečně otevřou

Farmářské trhy na Tylově náměstí a na náplavce Rašínova nábřeží se v pondělí 20. dubna otevřou svým zákazníkům. Jejich pořadatelé budou na místě zajišťovat bezpečné rozestupy lidí a dezinfekci. O otevření trhů rozhodla vláda v úterý.

„Otevření farmářských trhů vítáme. Skončí tak nelogický stav, kdy byly otevřené prodejny potravin a současně zakázán provoz trhů ve venkovním prostoru.  Významná skupina podnikatelů, především rodinných farem, tak byla tímto zbytečně diskriminována,“ řekl místostarosta Prahy 2 Michael Grundler, který má v gesci správu majetku.

Počet stánků na farmářských trzích na Tylově náměstí i na náplavce Rašínova nábřeží bude menší než obvykle; návštěvníci se mohou těšit na přibližně polovinu stánků oproti klasickému stavu. Zároveň budou na tržnici dodržována ochranná opatření a zajištěna zvýšená dezinfekce.

Mezi stánky a pulty musí být podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví bezpečný odstup alespoň dva metry, ta samá vzdálenost platí i pro odstup mezi samotnými zákazníky. Na dodržování rozestupů bude dohlížet místní dozor. Samozřejmou povinností bude i desinfekce u každého prodejního místa, organizátoři trhů musí také zajistit, aby prodejci měli rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato. Ilustrační foto: Trhy na Tyláku.

Praha 2 podporuje své podnikatele

Radní Prahy 2 dnes na svém jednání schválili další podporu podnikatelům a
živnostníkům, na které dopadají krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně se jedná o slevu z nájmu nebytových prostor svěřených do správy městské části.

Svým rozhodnutím rada podpoří více než 160 provozoven, které byly rozhodnutím vlády ČR o přijetí krizových opatření v souvislosti s koronavirem dotčeny.

„Mnozí z našich podnikatelů a živnostníků se ne vlastní vinou ocitli ve svízelné situaci, kdy čekají na slíbené kompenzace škod od státu a stále nevědí zda-li je dostanou. Dnes, více než kdy jindy, potřebují podporu a pomoc samosprávy a Praha 2 jim v této těžké době podává pomocnou ruku. Jsem ráda, že jsme v rámci naší dvojkové koalice našli jednoznačnou shodu a přijali další podpůrné opatření, které může významně napomoci tuto nelehkou situaci překlenout,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

„Dnes jsme v rámci jednání rady jednohlasně odsouhlasili z příjmů městské části slevu z nájmu nebytových prostor, svěřených do správy městské části Praha 2, ve výši 30 % za měsíc březen a 70 % za měsíc duben a to nejvýše do 100 tisíc korun“, upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Vedení radnice nadále monitorovat bude situaci nadále monitorovat a i další
ekonomické dopady vyhodnocovat.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Redakčně upraveno.

NEpleteme pomlázky s Městskou policií Praha 2

Jedenáctý ročník oblíbené akce „Pleteme pomlázky s Městskou policií Praha 2“ má kvůli probíhajícímu nouzovému stavu zcela jinou podobu. Navzdory současným krizovým opatřením však malí koledníci o tento symbol Velikonoc nepřijdou. Strážníci jim upletené pomlázky zanechají u vybraných škol.

„Nápad vznikl před 11 lety, kdy jsme poprvé pletli pomlázky s dětmi ve Vinohradské knihovně. Loni jsme pletli už na sedmi základních školách, v knihovně a na náměstí Míru. Letošní pandemie koronaviru a související omezení nám bohužel neumožňují v tradici pokračovat. Přesto jsme po dohodě s městskou částí rozhodli akci uskutečnit, byť v jiné podobě, tak aby děti o symboliku Velikonoc nepřišly,“ řekl Lukáš Kačerovský z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy.

„Na akci jsme se spolu s městskou policií připravovali několik měsíců. V tuto chvíli je však třeba respektovat potřebná nařízení vlády o nouzovém stavu, která vyžadují minimalizaci kontaktu osob a vycházení jen v nezbytných případech, mezi něj rozhodně tradiční koleda nepatří. Proto jsme společně hledali nějaké řešení. Nakonec jsme se rozhodli, že strážníci pomlázky upletou sami a dětem je zanechají u vybraných základních škol (ZŠ Kladská, ZŠ a MŠ Na Smetance, ZŠ U Svatého Štěpána, ZŠ Botičská), kde si je budou moci občané za dodržení bezpečnostních pravidel od pondělí 6. dubna do středy 8. dubna vyzvednout a užít v kruhu rodinném,“ uvedl Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti.

„Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky a oslavou příchodu jara. Na dvojce jsme je vždy pojímali jako tradiční možnost vzájemného setkání. Prostřednictvím akcí jako velikonoční trhy, Modré pondělí, pletení pomlázek s městskou policií, jsme si připomínali krásné české tradice. O to víc mne mrzí, že letos všichni zažíváme Velikonoce jinak. Ale pevně věřím, že to nakonec všichni zvládneme a ve zdraví se příští rok na náměstí Míru sejdeme,“ dodala na závěr starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato.

Praha 2 začne svým občanům rozdávat dezinfekci

Radnice bude od čtvrtka 2. dubna vydávat občanům s trvalým pobytem v Praze 2 dezinfekci. Celkem v prvních dnech rozdá cca 1500 litrů dezinfekčního roztoku.

„Zvýšenou hygienu, dezinfekci a používání ochranných prostředků považuji v období boje proti šíření koronaviru za naprosto nezbytná preventivní opatření. O to víc mě zaráží, že se město ani stát nedokáže o své občany postarat a vybavit je vším potřebným. Dezinfekci i ochranné prostředky pro úřad i Centrum sociálních služeb Praha 2 a další instituce zřizované městskou částí, jsme si z větší části zajistili sami. Příděl roušek i dezinfekce ze strany magistrátu je pro více než 49.000 obyvatel naší městské části zcela nedostačující. Proto jsme z vlastních zdrojů pořídili dalších 500 litrů dezinfekce a začneme v nejbližší době s její distribucí našim občanům,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová. Výdejním místem bude detašované pracoviště úřadu městské části náměstí Míru 14. Zájemci o dezinfekci mohou přijít vždy v úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin, kdy obdrží 200 ml dezinfekčního roztoku na osobu do vlastní přinesené nádoby ze skla.

V této souvislosti přinášíme občanům několik doporučení:

  • Do budovy vstupujte, prosím, maximálně po jednom a výhradně s ochrannou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor apod.)!
  • Při čekání na výdej dezinfekce dodržujte, prosím, doporučenou bezpečnou vzdálenost!
  • Nechoďte pro dezinfekci s umělohmotnou nádobou, z bezpečnostních důvodů bude dezinfekční roztok vydán pouze do vlastních nádob ze skla!
  • Buďte ohleduplní k ostatním a nevyžadujte větší množství, než je určeno!

Tisková zpráva MČ Praha 2 ze dne 31. 3. 2020. Převzato.