Dobrá zpráva pro nájemníky obecních bytů: Praha 2 nebude zvyšovat nájemné

Radní na svém dnešním jednání rozhodli, že se nájemné v obecních bytech letos zvyšovat nebude. Svým rozhodnutím tak rada revokovala své usnesení z února letošního roku o zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytových prostor o míru inflace pro období od 1. července 2020.

Vedení radnice tak nechce své občany v této nelehké době ještě zbytečně zatěžovat zvyšováním výdajů za bydlení.

 „Uvědomujeme si, že pandemie a zejména související vládní opatření má ekonomický dopad nejen na podnikatele a živnostníky, ale i na mnohé občany a nájemníky. A právě nájemníkům v našich obecních bytech jsme se rozhodli vyjít vstříc. Jsou mezi nimi senioři, samoživitelé, osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné i pracovníci pomáhajících profesí. Vzhledem k situaci jsme se rozhodli rodinný rozpočet těchto nájemníků více nezatěžovat a upustit letos od zvýšení nájmu o inflaci. Nájemné v obecních bytech se tak letos zvyšovat nebude,“ vysvětlil rozhodnutí rady místostarosta Michael Grundler, který má problematiku ve své gesci.

Radnice vychází vstříc také občanům, kteří se v důsledku popsané mimořádné situace ocitli v dočasné platební neschopnosti. Jednotlivé případy úředníci posuzují individuálně a řeší například odkladem splátek nebo úpravou splátkového kalendáře.

Samoživitelům i seniorům a dalším znevýhodněným osobám se snaží Praha 2 pomáhat také prostřednictvím svého nadačního fondu Dvojka srdcem. Ten konkrétním žadatelům schvaluje příspěvky např. na školné, pořízení základních potřeb, úhradu služeb atd. O výši příspěvku rozhoduje správní rada fondu.

TOP 09 Praha 2 daně nezvyšuje

Ke konci tohoto měsíce je splatná roční daň z nemovitosti. Pro mnohé Pražany jde o další finanční zásah do už tak zatíženého rodinného rozpočtu. Obyvatelé dvojky, kteří vlastní dům nebo byt, jako jedni z mála za ni zaplatí stejně jako v předešlých letech. Vloni o tom rozhodli radní Prahy 2.

Daň z nemovitosti je totiž jedinou daní, jejíž výši ovlivňuje město, respektive v Praze i jednotlivé městské části a radnice tak do ní mohou promítnout svoji finanční politiku. Z celkového počtu 57 pražských samospráv navýšilo daň majitelům domů a bytů 33 městských částí. Praha 2 mezi ně nepatří.

„Bylo by velice jednoduché si tímto způsobem navyšovat rozpočet. Značná část pražských radnic toho využila. U nás na dvojce ale odmítáme trestat někoho za to, že něco vlastní. Jsme pravicová radnice, zvyšování daní obecně odmítáme,“ zdůrazňuje místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Praha 2 se k navýšení daně z nemovitosti vyjádřila odmítavě hned poté, co vloni hlavní město Praha s návrhem na změnu jejího vypočítávání oslovilo jednotlivé městské části. Podle nové pražské vyhlášky se od letošního roku určuje výše daně, složená ze tří koeficientů, tak, že jeden z nich si stanovují jednotlivé městské části. V praxi to může znamenat zvýšení daně z nemovitosti
až na dvojnásobek.

„Naše daňová soustava majetkových daní není příliš přívětivá. Pokud si koupíte nemovitost, čeká vás jednorázová platba daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % a dále každoroční platby v podobě daně z nemovitosti. Právě výši každoroční platby si má každá městská část možnost určit. MČ Praha 2 však díky své dlouhodobě odpovědné rozpočtové politice a především pravicovému vnímání daní nechce tuto daňovou zátěž obyvatel navyšovat,“ komentoval již při zavádění změn ve výpočtu daně z nemovitosti Michal Zuna.

Daň z nemovitosti se platí předem. Je splatná k poslednímu květnu příslušného roku. Vyměřuje ji finanční úřad a o její výši informuje plátce zaslanou složenkou.

V Praze 2 zasedal krizový štáb

Dnes dopoledne zasedal v budově radnice Prahy 2 krizový štáb, aby zhodnotil aktuální situaci a dopad vládních opatření na každodenní život občanů i provoz a chod úřadu, příspěvkových organizací a složek IZS.

Úřad městské části
Úvodní část jednání byla věnována informacím o změně režimu úřadu městské části a také úředních hodin pro veřejnost s platností od 20. dubna 2020 v souladu s vládním rozhodnutím. Na úřadu stále platí zvýšená hygienická i bezpečnostní opatření včetně preventivního měření teploty příchozím, dezinfekce rukou a omezení volného pohybu osob po budově. Vstup veřejnosti v úředních hodinách z ulice Jugoslávská je stále režimován, odbavování probíhá výhradně v přízemí na přepážkách a v boxech. Co se týče akceschopnosti úřadu, tato je zatím bez omezení, žádné pracoviště úřadu není v karanténě. Úřad městské části rovněž nadále pokračuje v distribuci dezinfekčního anti-COVID přípravku na ruce a roušek všem potřebným občanům Prahy 2.

Ostatní
Přítomní zástupci složek IZS (hasiči, policisté i strážníci) informovali členy krizového štábu o zdravotním stavu členů svých sborů působících v Praze 2 a Policie ČR informovala o výrazném poklesu kriminality (cca o 70%). Obě složky, jak policisté tak strážníci, zintenzivnily kontroly dodržování vládních nařízení, kdy zaznamenaly značný nárůst porušení těchto nařízení (zejména v oblasti používání ochranných roušek).

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato

Praha 2 vybrala provozovatele Viničního altánu v Havlíčkových sadech

Rekonstrukce jedinečného Viničního altánu v Havlíčkových sadech je už u konce. Městská část Praha 2 vybrala v těchto dnech nájemce zdejšího reprezentativního prostoru, který by měl do budoucna sloužit nejen pro nejrůznější společenské akce, ale i jako místo pro relaxaci návštěvníků oblíbených sadů. Viniční altán je dekorativní dřevěná stavba, která je dominantou vinice Grébovka. U jejího zrodu stál významný architekt Josef Schulz, který se proslavil například projektem Národního muzea či dostavbou Národního divadla v Praze. 

„Rekonstruovaná budova Viničního altánu je unikátní historickou stavbou, která vyžadovala speciální přístup, včetně péče o interiér. Opravoval se však i exteriér a odborně se restaurovaly dřevěné prvky,“ uvedl místostarosta pro správu majetku Michael Grundler.

Celkové náklady stavebních prací byly necelých šest milionů korun. Jednalo se o komplexní práce týkající se dřevěných konstrukcí, břidlicové střechy, omítek, odpadů, podlah, elektroinstalace, ale i třeba kování na dveřích a oknech. Opravy se týkaly také dřevěných prvků, pergoly či řezby. Opravena byla i fasáda, podlaha a stěny vinárny v přízemí, dveře a okna. Altán prošel i důkladnou sanací proti vlhkosti.

Nový provozovatel Viničního altánu, společnost Winepro, s. r. o., chce navázat na svou předchozí úzkou spolupráci s Městskou částí Praha 2 při pořádání významných akcí typu Vinobraní na Grébovce, dětských dnů a dalších společenských akcí ve prospěch prohlubování společenského setkávání občanů Prahy 2.

Celková revitalizace Havlíčkových sadů v letech 2001–2014 stála téměř 366 milionů korun, Praha 2 zaplatila ze svého rozpočtu téměř čtvrt miliardy korun. Kromě kompletní rekonstrukce všech objektů v parku byly opraveny cesty, vysázeny stromy a dřeviny, za revitalizaci získala Praha 2 i několik architektonických ocenění.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato.

Praha 2 pořádá informační on-line webináře pro podnikatele a živnostníky

Radnice Prahy 2 přichází s další podpůrnou iniciativou pro podnikatele a živnostníky, kteří byli dotčeni vládními opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Tentokrát se jedná o on-line poradenství z oblasti práva a z oblasti daní.

Podnikáte a nemůžete se zorientovat v současné legislativě? Znáte jako podnikatel svá práva? Víte, na jaké příspěvky a slevy máte nárok a jaké náhrady škody můžete uplatňovat? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky můžete získat v on-line webináři, který pro vás Městská část Praha 2 ve spolupráci s advokátní kanceláří Pavelka, s. r. o., připravuje.

První on-line webinář se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 9:00 hod. Zájemci se mohou hlásit již nyní na email: monika.schejbalova@praha2.cz a to až do naplnění kapacity semináře, která je v ideálním případě 10 osob. Pokud bude o akci zvýšený zájem, je radnice připravena vypsat další termín, o kterém budou občané informováni prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí.

Tisková zpráva MČ Praha 2. Převzato.