Glosa Jana Strnada – očkování seniorů aneb jak samospráva supluje selhávající stát

Očkování seniorů. To bylo téma pro měsíc březen. Očkování zajímá asi každého z nás. Dvojka se z počátku letošního roku zapojila do pomoci při očkování seniorů 80letých a starších, spolupráci navázala se Všeobecnou fakultní nemocnicí. Na otázku „jak hodnotíte aktivitu Prahy 2 při organizování očkování pro seniory?“ odpovídal Jan Strnad.

Byla jednou jedna paní Stará. Bydlela sama v bytovém domě kdesi na Vinohradech. Špatně viděla, tak jí sousedi museli ze složenek číst, kolik a komu má zaplatit, aby si mohla vzít správný obnos na poštu. Špatně slyšela, tak jí vůbec nevadilo, že jí nad hlavou dupou a křičí dvě malé děti při svém terorizování nebohých rodičů.

Pro tuhle paní Starou pak jednou přijel modrý pickup, odvezl ji na očkování a pak ji zase přivezl zpátky k jejímu bytovému domu kdesi na Vinohradech. Doprovod jí popřál hezký den a ujistil ji, že se opět uvidí za 14 dní, kdy bude mít zajištěno očkování druhou dávkou.

Opozice často nadává na to, jak je klub Dvojka pro seniory jenom pro exhibici vedení Prahy 2. Není. Aktuální pandemie, výše uvedený příběh a průběh očkování to ilustruje poměrně dobře. Praha 2 zajistila ochranné pomůcky pro domovy pro seniory, zajistila bezplatnou infolinku, kde je možné se na očkování zeptat, aktivně oslovuje seniory, aktivně oslovuje své občany, zdali nemají ve svém okolí osamělého seniora, zajistila pro své obyvatele místa na očkování a zajišťuje dopravu tam a zpět. Jaký to kontrast v porovnání s chaosem, nekompetentností, marností a ufňukaností centrální vlády.

Co bych osobně uvítal, je větší boj s dezinformacemi. Šíří se různými kanály jako lavina a Praha 2 má skrze Noviny Prahy 2 nebo právě své kluby ideální nástroje, jak s různými bludy bojovat, vyvracet je a vysvětlovat, že očkování je cestou, jak začít opět žít, a nejenom přežívat.

Jan Strnad, člen TOP 09 Praha 2

Praha 2 uspořádala letošní první aukci nájemních bytů. Poprvé elektronicky.

Koncem února uspořádala městská část Praha 2 aukci nájemních bytů. Ta proběhla online, ve třech termínech – a to ve dnech od 23. února do 25. února.

Nájemní aukce druhá městská část pořádá pravidelně několikrát do roka. O byty soutěží zájemci v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Letošní první aukce se ale oproti ostatním zásadně lišila. „Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,“ komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku. Praze 2 se povedlo v minulém roce zrekonstruovat rekordních 141 bytů. Proto Michael Grundler dodává, že „na současnou situaci bylo potřeba reagovat a tyto byty nabídnout co nejdříve do pronájmu. Nelze nečinně čekat, až se vše vrátí do starých kolejí.“

Dočasná online forma však není jedinou novinkou letošních nájemních aukcí. V rámci současných změn na trhu s bydlením též Praha 2 přistoupila k dalším zásadním změnám. První z nich bylo snížení požadované smluvní jistoty. V současné době požaduje Praha 2 po nových nájemnících jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu. Původní výše činila tři měsíční nájmy. „Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů,“ komentuje zásadní změnu Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Další změnou je prodloužení prvního smluvního období. Nájemní smlouva se v rámci prvního smluvního období nově uzavírá na 1 rok, nikoli jen na 9 měsíců. Tento krok jsme učinili za účelem zvýšení důvěry u potencionálních zájemců. Věřím, že tyto změny získají kladný ohlas u všech soutěžících,“ dodává Tomáš Halva. Smlouva se před vypršením platnosti následně prodlužuje vždy o rok, při třetím a dalším prodloužení může být smlouva prodloužena až o tři roky.

Další termín nájemních aukcí připravuje městská část Praha 2 ještě v průběhu letošního jara.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 3/2021.

Praha 2 chce pokračovat v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na jednání 22. 2. 2021 schválili další podporu podnikatelům a živnostníkům v nebytových prostorách městské části, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně jde o slevu z nájmu, možnost uzavření splátkových kalendářů a neuplatnění sankčních poplatků k dlužnému nájemnému, a také míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostor pro rok 2021.

Svým rozhodnutím radnice navázala na podpůrná opatření z loňského jara, kdy rozhodla o odkladu splátek nájemného bez penalizace z prodlení, o zrušení valorizace nájemného a o slevě z nájmu nebytových prostor ve správě MČ Praha 2 v celkovém souhrnu výše jednoho měsíčního nájmu.

„Reagujeme tak na přetrvávající situaci, kdy mnozí z našich podnikatelů a živnostníků stále ještě nemohou kvůli opatřením vlády provozovat svou živnost v našich nebytových prostorách a obracejí se na nás se žádostí o pomoc, neboť podpora ze strany státu jejich náklady spojené s užíváním nájmu nepokryje. Tato podpůrná opatření by jim mohla nelehký začátek letošního roku napomoci překlenout,“ uvedla starostka Jana Černochová.

„Pandemie koronaviru našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům zasadila opravdu těžkou ránu a proto jsme se rozhodli jim  stejně jako na jaře vyjít vstříc a podat pomocnou ruku. Doufáme, že jim naše pomoc přijde vhod, jsou totiž důležitou součástí naší ekonomiky, ale hlavně jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty,“ uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

„V rámci pondělního jednání rady jsme odsouhlasili slevu z nájmu nebytových prostor ve výši 50 % za měsíc leden a 50 % za měsíc únor 2021. A to těm nájemcům, jejichž podnikatelská nebo jiná činnost provozovaná v nebytovém prostoru ve správě městské části byla v důsledku vládních opatření znemožněna. Těmto nájemcům umožníme i uzavírání splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. A konečně u letošních smluv o nájmu nebytových prostor nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Tisková zpráva MČ Praha 2 z 23. 2. 2021.
Převzato.

Na Vinohradech vznikne nový most. Spojí ulice Wenzigova a U Zvonařky

Přímo nad Bělehradskou ulicí na Vinohradech nechá hlavní město Praha postavit novou lávku pro pěší a cyklisty. Propojí ulice Wenzigova a U Zvonařky, na které v současné době navazují dvě monumentální schodiště. Projekt je ve fázi projednávání hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí u dotčených orgánů. Pokud vše půjde hladce, stavba by mohla začít ve druhé polovině příštího roku a bude trvat přibližně jeden rok. Lávka bude dlouhá 45 metrů a široká 4 metry s volnou šířkou mezi zábradlími 3 metry.  Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště je 30 milionů Kč bez DPH.

Lávka nad ulicí Bělehradská spojující ulice Wenzigova a U Zvonařky chodcům a cyklistům doplní přímou vazbu mimo rušné komunikace z Nového Města přes Vinohrady až na Prahu 4 po Nuselském mostě. Bude samozřejmě dostupná pro všechny bez rozdílů a rodiče s kočárky a vozíčkáři získají úplně novou pohodlnou možnost bezpečného překročení rušné ulice Bělehradská při své cestě městemPři výběru podoby lávky jsme mysleli na to, aby architektonicky hrála s krásnými schodišti a její konstrukce do nich co nejméně zasahovala a spíš je esteticky doplňovala,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

„O novou lávku pro pěší a cyklisty usiluje městská části Praha 2 již několik volebních období. Tato lávka zásadním způsobem zlepší propojení Nového Města a Vinohrad a naváže na světelnou křižovatku Wenzigova a Legerova. Jsem rád, že se v tomto ohledu konečně blýská na lepší časy a přání našich občanů bude vyslyšeno. Vybudováním lávky se tak otevře prostor pro nový cyklokoridor směřující z Vinohrad k Vltavě či do Nuslí. Počítá s ní i schválený cyklogenerel městské části Praha 2,“ dodal místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Výsledná podoba lávky byla vybrána z desítky návrhů ve spolupráci s památkáři. Podoba lávky bude architektonicky zapadat do svého okolí a pracuje s podobou schodišť po svých stranách. Schodiště citlivě doplňuje a dotýká se jich díky své konstrukci co nejméně. Hlavním viditelným prvkem mostu je dvojice vzájemně protnutých spodních oblouků lávky, které se kříží v ose ulice Bělehradská nad tramvajovou tratí. Stavba lávky se nachází v prostoru vyhrazeném v územním plánu pro přemostění ulice Bělehradská a je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.

Oblouky lávky jsou navržené z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru. Využití ultra-vysokohodnotného betonu je současné inovativní architektonické a konstrukční řešení a mezi jeho výhody se ředí snadná údržba, vysoká pevnost a nepropustnost vody.

Výstavbu lávky zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Projekt je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR), které je složité z hlediska množství sítí nacházejících se blízkosti. Po získání ÚR bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a po jeho získání vznikne dokumentace pro výběr zhotovitele a uskuteční se i samotné výběrové řízení.

Loni jsme dokončili stavbu Trojské lávky. Do konce příštího roku postavíme lávku HolKa, která propojí hustě obydlené čtvrti Holešovic a Karlína s ostrovem Štvanice. Připravujeme stavbu Dvoreckého mostu, u kterého se momentálně dotčené orgány vyjadřují k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Také jsme začali opravovat Barrandovský most a hledáme zhotovitele rekonstrukce Libeňského mostu. Mám radost, že nyní můžeme začít posouvat i projekt nového mostu, tentokrát ne přes vodu, ale silnici a tramvajovou trať,“ dodal Adam Scheinherr.

Tisková zpráva MHMP ze 17. 2. 2021. Redakčně upraveno.
Převzato 19. 2. 2021.

Letošní první nájemní aukce jsou tu!

Praha 2 připravila první letošní aukci nájemních bytů. Ta se bude konat od 23. do 25. února 2021. Oproti minulým létům však dochází ke změně. Aukce nájemních bytů bude pořádána elektronicky – přes online portál. Zároveň s ohledem na současnou situaci městská část snížila požadovanou výši kauce. Nově se jako jistota platí pouze jedno měsíční nájemné.

O jaké byty se bude v tomto termínu soutěžit? V únorovém termínu nabídne Praha 2 hned 9 bytových jednotek nacházejících se jak na Vinohradech, tak na Novém Městě.

Seznam nabízených bytů

Nájemní aukce městská část pořádá pravidelně několikrát do roka v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Tato letošní první je však diametrálně odlišná. „Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,“ komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku.

Online aukce proběhnou v období od 23. 2. do 25. 2. 2021. Oproti fyzickým aukcím však nejsou všechny byty soutěženy ve stejnou dobu. Každý byt má svůj vlastní termín. Ten je k nalezení v popisu dané nabídky.

V rámci současné situace také MČ Praha 2 snížila požadovanou výši kauce. Ta původně činila tři měsíční nájmy, nyní je kauce jednoměsíční. „Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů. Věřím, že taková změna do aukcí přiláká nové soutěžící,“ komentuje Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Zároveň se smlouva na první období uzavírá na 1 rok, nikoli na 9 měsíců, jak bylo doposavad zvykem.

Jak probíhá aukce nájemního bytu

Volné byty MČ Prahy 2, jež jsou určeny k pronájmu v rámci tržního nájemného, jsou již několikátým rokem nabízeny formou aukce. Nově v souvislosti se situací způsobenou pandemií kronaviru se tato aukce přesouvá do online prostředí. Tato otevřená forma pronájmu městských bytů umožňuje soutěžícím ovlivnit konečnou cenu pronájmu příhozem v aukci.

Po vyhlášení termínu konání aukce je možnost si přijít nabízené byty prohlédnout. Prohlídkové dny jsou vždy uvedeny v přehledu každé nabízené bytové jednotky. Zároveň je nově možnost si jednotlivé byty projít v online prohlídce.

Aukce se následně může zúčastnit každý, kdo splní pravidla pronájmu městských bytů MČ Praha 2. Pro účast je nejprve zapotřebí složit povinnou vratnou kauci pro účast v aukci. Ta činí 30 000 Kč. V případě, že zájemce nevyhraje, kauce se vrací zpět. Pokud zájemce vyhraje, je tato kauce
posléze započtena jako součást smluvní jistoty, která činí jeden měsíční
nájem.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o účast ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů, je dobré kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Nejzazší termín pro složení kauce na bankovní účet MČ Praha 2 je do 18. 2. 2021 do 24:00 hod. Okamžikem složení kauce se rozumí připsání částky stanovené kauce na bankovní účet MČ Praha 2.

Byty o které má účastník zájem se ucházet, uvede v oznámení o provedené platbě kauce zaslané na e-mailovou adresu aukce@praha2.cz v souladu s vývěskou veřejné soutěže. Pokud v jedné z aukcí účastník vyhraje a bude označen jako vítěz, nebude mít možnost účastnit se dalších aukcí. Přístup do dalších aukčních místností mu bude znemožněn.

Kompletní a přesné znění postupu a pravidel pro soutěž nájemních bytů MČ Praha 2 naleznete na stránkách http://urad.praha2.cz/Volne-byty

Redakce TOP 09 Praha 2.
Úvodní fotografie: ilustrační fotografie – byt MČ Praha 2.