Glosa Michala Zuny – Problémy s náplavkou aneb Podskalí si zaslouží více

Náplavka. Kontroverzní místo v centru Prahy, jež někteří obyvatelé metropole vnímají jako stále živý prostor pro nekonečnou zábavu. Rezidentům z blízkého okolí naopak vadí nepřiměřený hluk linoucí se ze břehů Vltavy. Na toto téma jsme diskutovali v červencových Novinách Prahy 2.

Naše náplavka již několik let přitahuje pestré spektrum návštěvníků. V průběhu dne se zde vystřídají rybáři u nábřežní hrany i na svých loďkách, běžci i cyklisté, rodiny s dětmi či prarodiče s kočárky, zamilované páry na romantických vycházkách a také návštěvníci či turisté hledající zábavu.

Správce náplavek, tedy TCP (nikoliv MČ Praha 2), ji v dnešním stavu připravil zejména pro poslední kategorii. A to dokonce tak „dobře“, že v očích obyvatel Podskalí se náplavka prezentuje jako místo hlasitých koncertů a opileckých večírků.

Největší výzvou pro nového kurátora, pana Petra Hozmana, tedy bude hned několik bodů. Rychlým opatřením by mělo být vymáhání již existujících pravidel od všech stávajících provozovatelů. Ta upravují např. pravidla pro reprodukovanou hudbu či provozní dobu. Dalším krokem by měl být vhodný výběr nových nájemců nábřežní hrany i nově zrekonstruovaných kobek, kteří nabídnou návštěvníkům více než alkoholické koktejly a přízemní zábavu.

Náplavka se musí stát místem se společenskou a kulturní přidanou hodnotou. Plná projektů, které dokáží nabídnout program pro všechny výše uvedené kategorie návštěvníků, které budou zároveň ohleduplné k tisícům obyvatel v Podskalí. Náplavka si zaslouží více než být jen nálevnou, zaslouží si být kulturní městskou promenádou.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 7, str. 12.

Glosa Radka Jandy – Rozpočet Prahy 2

V dubnových Novinách Prahy 2 jsme diskutovali rozpočet Prahy 2. Žhavé téma veřejných financí dostává každoročně svůj prostor v Novinách Prahy 2. Je tomu tak i v tomto čísle, navzdory tomu, že všechny informace válcuje nákaza koronavirem. Dříve nebo později zasáhne i oblast rozpočtu. Jak hodnotíme rozpočet městské části na rok 2020?

Velmi rád bych nyní psal o rozpočtu, myslím však, že v současné době to je podružné. Jakýkoliv rozpočet, který byl navržen, je v současné době možno zcela předělat. A to nemyslím vůbec špatně. Jde o to, že se stávající pandemií se priority změnily.

Nyní bude důležité, jak dlouho stávající pandemie bude trvat a jak moc ovlivní chod státu, města, městské části, jejích obyvatel. Myslím, že v současné době rada musí zvážit, jak podpořit místní podnikatele. Zvážit, zda jim umožnit odložit platby nájemného, případně zvážit slevy z nájmu pro nejvíce dotčené živnostníky a firmy. V každém případě městská část musí i přes tento pravděpodobný výpadek dále investovat. Ať tak, jak je to v současném rozpočtu navrženo do oprav bytů, škol, přípravy projektu Nový domov pro seniory. Možná i opravy vyšehradského nádraží, pokud se ho podaří společně s Hl. m. Prahou získat.

Praha 2 musí i nadále investovat

Ale nejde jen o majetkové investice, ale i další investice, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, ale mají dlouhodobý efekt na kvalitu života, jako například péči o parky a zeleň či zajištění úklidu a podpory bezpečnosti.

Na konec bych vám rád popřál hodně sil a zdraví.

O autorovi glosy

Radek Janda je členem Finanční komise. Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť.

Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Právě po návratu z Irska si uvědomil, že se nechce jen nadávat na poměry, ale chce být aktivním občanem.

V rámci své profesní kariéry pracuje ve společnosti DHL jako Regional Financial Controller pro Střední, Východní Evropu a Baltské země.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 4 – 2020, str. 12

Glosa Tomáše Halvy – Pomoc v době koronaviru

Pandemie nového koronaviru zasáhla všechny sféry lidského života. Nečekaně, rychle a velmi silně. S obavami lidé vyhlížejí, zda se budou moci vrátit k běžnému životu, až epidemie pomine či opadne. Někteří se ale neobejdou bez pomoci.

V krizové situaci je důležité zachovat chladnou hlavu a dělat racionální opatření s rozmyslem. Prvním z nich je zachování chodu úřadu. ÚMČ Praha 2 na stav včas zareagoval a „přepnul se“ do krizového režimu, kdy bez problému zvládá řešit to nejdůležitější.

Dalším krokem je prevence proti onemocnění. Na Praze 2 byla zavedena dezinfekce veřejného prostoru. V domech ve správě MČ dochází k pravidelné dezinfekci společných prostor. A dezinfekce byla taktéž poskytnuta občanům Prahy 2.

Racionálně a s rozmyslem

Podstatné je i to, co bude následovat. Nikdo si nepřeje přijít o pekárnu, kavárnu či svou jinou oblíbenou provozovnu. Vládní opatření však výrazně zasáhnou mnoho podnikatelů. Díky těmto nařízením své provozovny zavřeli a mají „zakázáno podnikat“. V ideálním světě by vláda za tyto kroky převzala odpovědnost – my však v takovém světě nežijeme. Dalším krokem Prahy 2 tak je podpora podnikatelů, kteří mají od MČ pronajatý nebytový prostor. Nebude se jim zvyšovat nájemné o inflaci, odloží se platby nájmu a budou poskytnuty slevy na nájemném.

MČ však pomáhá i v jiných oblastech – pomáhá samoživitelkám, zprostředkovává kontakt s farářem sv. Ludmily, zajišťuje webináře pro podnikatele, či zvýhodnila inzerci v Novinách Prahy 2.

Věřím, že další kroky budou po analýze dalšího vývoje následovat.

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 5 – 2020, str. 12

Glosa Heleny Bártové – Folimanka a okolí Botiče

Rozvoj území Prahy 2. Jaké možnosti rozvoje nabízí území Prahy 2? Představy obyvatel městské části o tom, jak by se měla Praha 2 rozvíjet, mohou být rozdílné. Prostory pro mohutný stavební boom dvojka jakožto centrální městská část nenabízí. Kterým lokalitám v Praze 2 by měla MČ věnovat zvýšenou pozornost z hlediska územního rozvoje a revitalizace?

V rámci revitalizace parku Folimanka podnikla Praha 2 již značnou řadu kroků. Jedná se s ohledem na lokaci parku, jeho oblíbenost především mezi pejskaři a pozici Nuselského mostu, o kontinuální proces.

Od roku 2005 učinila Praha 2 řadu opatření k postupné renovaci parku, a to zejména jeho západní a severní části. Od té doby došlo k výstavbě altánu, sportoviště, budovy občerstvení, veřejných WC, vodních prvků, veřejného osvětlení a mnoho dalšího. V nedávné době byla v parku zřízena nová venkovní posilovna a došlo k revitalizaci jeho severní části. Přestože obnovu parku vítám, nemohu se ubránit pocitu, že i díky nárazovosti jejího provádění park postrádá ucelený charakter. S ohledem na postup průběžné revitalizace parku nyní zbývá zaměřit se na východní část Folimanky v okolí haly USK. Vzhledem k přemíře jednotlivých prvků, které park obsahuje, pokládám za důležité zachování volného prostoru parku, a to nejenom ve formě psí louky v západní části parku, ale ideálně též zřízením prostoru pro shromažďování lidí ve východní části u haly. Například vytvořením zpevněné plochy či piknikových míst. Za žádoucí pokládám též rozšíření veřejného osvětlení parkových cest v oblasti vedoucí z ulice Pod Karlovem.

Glosa Michala Zuny – Praha 2 je bezpečné místo

Pocit bezpečí je pro všechny obyvatele metropole důležitý. Nechtějí přemýšlet o tom, zda si mohou večer vyrazit s přáteli či zda pustí dítě ze školy domů bez doprovodu. Je Praha 2 bezpečné a klidné místo k životu?

I přes svou polohu centrální městské části si Praha 2 zachovává svůj obraz příjemného a bezpečného místa pro život. Důkazem může být nízký výskyt závažné trestné činnosti ve výročních zprávách bezpečnostních složek i subjektivní pocit většiny občanů, kteří se v Praze 2 nebojí ve veřejném prostoru pohybovat ani ve večerních hodinách. Co by za takovou situaci daly některé centrální městské části světových metropolí.

Rozumím tomu, že ve stínu každodenního shonu a povinností tento stav již považujeme za samozřejmý a nedokážeme ho zcela ocenit. Všímáme si tak více situací, které jsou nekomfortní či velmi proměnlivé. Může jít o zvýšenou hlukovou zátěž v exponovaných oblastech, např. na náplavce, nárazový výskyt rizikových osob či lidí bez domova. Případně narušování občanského soužití v blízkosti některých tanečních klubů či lokální znečištění veřejného prostoru.

Praha 2 je bezpečné místo

Praha 2 si je vědoma důležitosti oblasti bezpečnosti, a i když není zřizovatelem bezpečnostních složek, aktivně pomáhá finančně nebo poskytováním služebních bytů k jejich personální stabilizaci. Průběžně monitoruje výskyt rizikových osob i lidí bez domova pro včasné řešení situace nebo připravuje aktuální projekty. V tuto chvíli je to např. analýza situace týkající se klubů, se kterou se občané mohli setkat nejen v terénu, ale i na sociálních sítích.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.


Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 2, str. 12.