Glosa Radka Jandy – rozpočet Prahy 2 na letošní rok

Pro rozvoj obce jsou důležité dostupné finanční prostředky, se kterými může disponovat a které pomohou v rozvoji veřejného území. Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo městské části Praha 2 v březnu.

Rozpočet, který Prahu 2 rozvíjí

Když jsem minulý rok psal o mém názoru na rozpočet, argumentoval jsem, že v pandemické situaci je úvaha nad rozpočtem tak trochu lichá. Situace se mění tak rychle, že původní rozpočet nebyl s to na ni adekvátně reagovat.

Myslím, že nikdo z nás neočekával, že se rok s rokem sejde a my stále budeme řešit pandemii. Každá pandemie má svůj konec. Stejně tak tomu bude i v případě pandemie koronaviru. A s blížícím se koncem je třeba se připravovat na to, co bude dál. A v tomto případě Praha 2 koná. Například podporuje místní podnikatele. Odpustila jim část nájemného, vytvořila mapu na jejich podporu a nabídla jim spoustu dalších instrumentů pro jejich podporu.

Městská část v rozpočtu na příští rok pokračuje v trendu navyšování objemu investic do oprav bytů, škol a veřejného prostoru. Zde si dovolím upozornit na větší záměry Prahy 2. Mezi ně řadíme například celkovou opravu domu Na Libušince či zvětšení bytového fondu výstavbou nových bytů v půdních prostorách. Nejde však jen o majetkové investice. Hovořím o investicích, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, mají ale dlouhodobý efekt na kvalitu života. Tím je například plánovaná revitalizace parku Folimanka. Současný rozpočet také zvyšuje investice do prevence sociálně patologických jevů. Do oblasti, ve které stát selhává a snižuje své výdaje. Řadíme zde též investice do životního prostředí.

Mrzí mne, že investice jsou tématem, na kterém si opozice přihřívá svou „polívčičku“. Myslím si, že u této položky je zapotřebí odložit stranické knížky a hledat společnou shodu. Něco, čeho opozice bohužel nebyla k datu schopna.

Autorem je člen TOP 09 Praha 2 Radek Janda.

Glosa vyšla v Novinách Prahy 2 – č. 4, 2021, ročník 23

Glosa Michala Zuny – Priority v roce 2021: bezpečnost a rozvoj

Loňský rok byl tím nejneobvyklejším v současných dějinách. Asi všichni jsme si přáli, aby rychle skončil a na jeho konci se nula změnila na jedničku. Věříme, že letošek budeme prožívat „normálně“. Radní MČ Praha 2 pro oblast bezpečnosti Michal Zuna glosoval na otázku „Jaké priority by si měla MČ Praha 2 stanovit pro rok 2021?“

I v letošním roce čeká Prahu 2 několik významných úkolů.

Za prioritní oblasti považuji rozvoj městské části a její bezpečnost společně s čistotou. V minulém roce jsme úspěšně vybrali dodavatele projektové dokumentace k projektu výstavby pobytového domu pro seniory se specializovanou péčí. Jedná se o projekt „Nový domov“, jehož příprava bude pokračovat i letos.

Rozhodně nezapomínáme na stav budovy nádraží Vyšehrad. TOP 09 v loňském roce iniciovala ve spolupráci s radním hlavního města Prahy Janem Chabrem řadu jednání. A tato jednání a řešení záchrany budovy musí pokračovat i v roce 2021. Mám radost, že v plánu je i příprava očekávané revitalizace Folimanky. Konkrétně prostoru pod Nuselským mostem. Tam, kde jsme tuto zimu umístili ledové kluziště. Bude to víceúčelový prostor pro trávení volného času. Vodní prvky, griloviště, místo pro cvičení i pořádání Dne s IZS.

Dále musíme pokračovat v intenzivní renovaci bytového fondu. V roce 2019 se podařila rekonstrukce 105 bytových jednotek. V roce 2020 bude počet dokončených rekonstrukcí ještě vyšší. Jedná se téměř o 140 zcela nově rekonstruovaných bytových jednotek. A všechny tyto byty jsou připraveny pro nájemníky. Další aukce je již v přípravě. V takto vysokém tempu chceme v rekonstrukcích pokračovat i letos. Chceme, aby to byla opět více než stovka bytů.

Rok 2021 bude také rokem bezpečným. Chceme dále držet prioritu městské části v oblasti bezpečnosti. Podporovat primární prevenci. Podporovat bezpečnostní složky. Podporovat a zaměřit se na pořádek a čistotu v ulicích.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.



Glosa převzata z Novin Prahy 2 č. 1/2021, str. 8. Redakčně upraveno.

Glosa Michala Zuny – Problémy s náplavkou aneb Podskalí si zaslouží více

Náplavka. Kontroverzní místo v centru Prahy, jež někteří obyvatelé metropole vnímají jako stále živý prostor pro nekonečnou zábavu. Rezidentům z blízkého okolí naopak vadí nepřiměřený hluk linoucí se ze břehů Vltavy. Na toto téma jsme diskutovali v červencových Novinách Prahy 2.

Naše náplavka již několik let přitahuje pestré spektrum návštěvníků. V průběhu dne se zde vystřídají rybáři u nábřežní hrany i na svých loďkách, běžci i cyklisté, rodiny s dětmi či prarodiče s kočárky, zamilované páry na romantických vycházkách a také návštěvníci či turisté hledající zábavu.

Správce náplavek, tedy TCP (nikoliv MČ Praha 2), ji v dnešním stavu připravil zejména pro poslední kategorii. A to dokonce tak „dobře“, že v očích obyvatel Podskalí se náplavka prezentuje jako místo hlasitých koncertů a opileckých večírků.

Největší výzvou pro nového kurátora, pana Petra Hozmana, tedy bude hned několik bodů. Rychlým opatřením by mělo být vymáhání již existujících pravidel od všech stávajících provozovatelů. Ta upravují např. pravidla pro reprodukovanou hudbu či provozní dobu. Dalším krokem by měl být vhodný výběr nových nájemců nábřežní hrany i nově zrekonstruovaných kobek, kteří nabídnou návštěvníkům více než alkoholické koktejly a přízemní zábavu.

Náplavka se musí stát místem se společenskou a kulturní přidanou hodnotou. Plná projektů, které dokáží nabídnout program pro všechny výše uvedené kategorie návštěvníků, které budou zároveň ohleduplné k tisícům obyvatel v Podskalí. Náplavka si zaslouží více než být jen nálevnou, zaslouží si být kulturní městskou promenádou.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.



Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 7, str. 12.

Glosa Radka Jandy – Rozpočet Prahy 2

V dubnových Novinách Prahy 2 jsme diskutovali rozpočet Prahy 2. Žhavé téma veřejných financí dostává každoročně svůj prostor v Novinách Prahy 2. Je tomu tak i v tomto čísle, navzdory tomu, že všechny informace válcuje nákaza koronavirem. Dříve nebo později zasáhne i oblast rozpočtu. Jak hodnotíme rozpočet městské části na rok 2020?

Velmi rád bych nyní psal o rozpočtu, myslím však, že v současné době to je podružné. Jakýkoliv rozpočet, který byl navržen, je v současné době možno zcela předělat. A to nemyslím vůbec špatně. Jde o to, že se stávající pandemií se priority změnily.

Nyní bude důležité, jak dlouho stávající pandemie bude trvat a jak moc ovlivní chod státu, města, městské části, jejích obyvatel. Myslím, že v současné době rada musí zvážit, jak podpořit místní podnikatele. Zvážit, zda jim umožnit odložit platby nájemného, případně zvážit slevy z nájmu pro nejvíce dotčené živnostníky a firmy. V každém případě městská část musí i přes tento pravděpodobný výpadek dále investovat. Ať tak, jak je to v současném rozpočtu navrženo do oprav bytů, škol, přípravy projektu Nový domov pro seniory. Možná i opravy vyšehradského nádraží, pokud se ho podaří společně s Hl. m. Prahou získat.

Praha 2 musí i nadále investovat

Ale nejde jen o majetkové investice, ale i další investice, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, ale mají dlouhodobý efekt na kvalitu života, jako například péči o parky a zeleň či zajištění úklidu a podpory bezpečnosti.

Na konec bych vám rád popřál hodně sil a zdraví.

O autorovi glosy

Radek Janda je členem Finanční komise. Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť.

Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Právě po návratu z Irska si uvědomil, že se nechce jen nadávat na poměry, ale chce být aktivním občanem.

V rámci své profesní kariéry pracuje ve společnosti DHL jako Regional Financial Controller pro Střední, Východní Evropu a Baltské země.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 4 – 2020, str. 12

Glosa Tomáše Halvy – Pomoc v době koronaviru

Pandemie nového koronaviru zasáhla všechny sféry lidského života. Nečekaně, rychle a velmi silně. S obavami lidé vyhlížejí, zda se budou moci vrátit k běžnému životu, až epidemie pomine či opadne. Někteří se ale neobejdou bez pomoci.

V krizové situaci je důležité zachovat chladnou hlavu a dělat racionální opatření s rozmyslem. Prvním z nich je zachování chodu úřadu. ÚMČ Praha 2 na stav včas zareagoval a „přepnul se“ do krizového režimu, kdy bez problému zvládá řešit to nejdůležitější.

Dalším krokem je prevence proti onemocnění. Na Praze 2 byla zavedena dezinfekce veřejného prostoru. V domech ve správě MČ dochází k pravidelné dezinfekci společných prostor. A dezinfekce byla taktéž poskytnuta občanům Prahy 2.

Racionálně a s rozmyslem

Podstatné je i to, co bude následovat. Nikdo si nepřeje přijít o pekárnu, kavárnu či svou jinou oblíbenou provozovnu. Vládní opatření však výrazně zasáhnou mnoho podnikatelů. Díky těmto nařízením své provozovny zavřeli a mají „zakázáno podnikat“. V ideálním světě by vláda za tyto kroky převzala odpovědnost – my však v takovém světě nežijeme. Dalším krokem Prahy 2 tak je podpora podnikatelů, kteří mají od MČ pronajatý nebytový prostor. Nebude se jim zvyšovat nájemné o inflaci, odloží se platby nájmu a budou poskytnuty slevy na nájemném.

MČ však pomáhá i v jiných oblastech – pomáhá samoživitelkám, zprostředkovává kontakt s farářem sv. Ludmily, zajišťuje webináře pro podnikatele, či zvýhodnila inzerci v Novinách Prahy 2.

Věřím, že další kroky budou po analýze dalšího vývoje následovat.

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tato glosa vyšla v Novinách Prahy 2, č. 5 – 2020, str. 12