Glosa Michala Zuny – Doprava na Dvojce

Dvojka jako centrální městská část musí opakovaně řešit vliv dopravy na životní prostředí jejích obyvatel. Magistrát navrhuje uzavřít Smetanovo nábřeží. V květnovém vydání Novin Prahy 2 jsme diskutovali s radním MČ Prahy 2 nad otázkou „Jak hodnotíte návrh Magistrátu hl. m. Prahy na uzavření Smetanova nábřeží s ohledem na dopad tohoto opatření na MČ Praha 2?“

Praha 2 bude trpět

Myšlenka na omezení individuální dopravy v centru města je snad stejně stará jako samotné automobily. A myšlenka je to logická. Dopravní cesty v historickém centru mají sloužit místním a místní dopravní obsluze. Ale také potřebám ostatních. Při cestě do Nemocnice Na Františku. Při cestě na koncert do Rudolfina. Při cestě za rodiči nebo dětmi z druhého konce Prahy. A i z těchto důvodů Praha buduje klíčovou dopravní infrastrukturu. Vnitřní okruh. Vnější okruh. Radiály, které je spojují. Právě proto, aby tranzit přes centrum nejezdil. Znáte však dnes někoho, kdo jede z Tábora do Teplic přes Smetanovo nábřeží? Nikoliv. Protože využije městský okruh. Otevřením tunelu Blanka výrazně klesla doprava právě v dnes regulovaných oblastech. To si však progresivní politici nepamatují. V té době v Praze ještě nežili. Dobudujme nejprve i zbývající části okruhu a pak zvažme regulaci dopravy jinde. Je však možné, že v té době by žádná již nebyla třeba. Dojde totiž opět k dalšímu poklesu jako při otevření Blanky. Bez objízdných cest bude Praha 2 nejvíce dotčenou oblastí. Uzavírka pravého břehu Vltavy přivede o 6000 automobilů více do ulice Wilsonova. A ještě více tak zhorší situaci ve Vyšehradské a Ječné ulici a náměstí I. P. Pavlova. Je to hazard se zdravím občanů Prahy 2. Je to hazard s bezpečností v objízdných ulicích. Objízdné trasy vedou rezidentní oblastí Prahy 2. Oblastí, ve které je několikanásobně více bytových domů než v místě uzavírky. Emise a prašnost tak budou mít dopad na tisíce občanů navíc.

Glosa Radka Jandy – rozpočet Prahy 2 na letošní rok

Pro rozvoj obce jsou důležité dostupné finanční prostředky, se kterými může disponovat a které pomohou v rozvoji veřejného území. Rozpočet pro letošní rok schválilo zastupitelstvo městské části Praha 2 v březnu.

Rozpočet, který Prahu 2 rozvíjí

Když jsem minulý rok psal o mém názoru na rozpočet, argumentoval jsem, že v pandemické situaci je úvaha nad rozpočtem tak trochu lichá. Situace se mění tak rychle, že původní rozpočet nebyl s to na ni adekvátně reagovat.

Myslím, že nikdo z nás neočekával, že se rok s rokem sejde a my stále budeme řešit pandemii. Každá pandemie má svůj konec. Stejně tak tomu bude i v případě pandemie koronaviru. A s blížícím se koncem je třeba se připravovat na to, co bude dál. A v tomto případě Praha 2 koná. Například podporuje místní podnikatele. Odpustila jim část nájemného, vytvořila mapu na jejich podporu a nabídla jim spoustu dalších instrumentů pro jejich podporu.

Městská část v rozpočtu na příští rok pokračuje v trendu navyšování objemu investic do oprav bytů, škol a veřejného prostoru. Zde si dovolím upozornit na větší záměry Prahy 2. Mezi ně řadíme například celkovou opravu domu Na Libušince či zvětšení bytového fondu výstavbou nových bytů v půdních prostorách. Nejde však jen o majetkové investice. Hovořím o investicích, které se možná nedají přímo finančně vyhodnotit, mají ale dlouhodobý efekt na kvalitu života. Tím je například plánovaná revitalizace parku Folimanka. Současný rozpočet také zvyšuje investice do prevence sociálně patologických jevů. Do oblasti, ve které stát selhává a snižuje své výdaje. Řadíme zde též investice do životního prostředí.

Mrzí mne, že investice jsou tématem, na kterém si opozice přihřívá svou „polívčičku“. Myslím si, že u této položky je zapotřebí odložit stranické knížky a hledat společnou shodu. Něco, čeho opozice bohužel nebyla k datu schopna.

Autorem je člen TOP 09 Praha 2 Radek Janda.

Glosa vyšla v Novinách Prahy 2 – č. 4, 2021, ročník 23

Glosa Heleny Bártové – Kam s ním

Problematika odpadového hospodářství se dotýká každého z nás. Nevidíme rádi, pokud se kolem popelnic v blízkosti našeho domova vyskytuje více odpadu, než jsou nádoby schopné pojmout. V únorovém čísle jsme diskutovali nad otázkou „Jsou pro vás v Praze 2 dostatečné možnosti pro třídění odpadu?“

Nádoby na odpad mohou být v každém domě

Možnosti recyklace odpadu na Praze 2 pokládám za dostatečné, a to i přes nově provedené snížení počtu míst na tříděný odpad o 2 stanoviště, které bylo realizováno na základě žádosti Magistrátu HMP z důvodu plánovaného snížení jeho rozpočtu. Praha 2 disponuje dostatečným množstvím nádob jak na klasický tříděný odpad, tak na kovy, tuky a oleje. Pro občany městské části je dále k dispozici sběrný dvůr. Bližší informace o sběrném dvoře a stanovištích tříděného odpadu je možné nalézt prostřednictvím internetu na stránkách Městské části Praha 2 (mapa odpadového hospodářství) a dále na infolince ULICE PRAHY 2 na čísle 800 879 222. I přes své výše uvedené tvrzení musím podotknout, že sváteční období, ve spojení se zvýšenou produkcí kartonového odpadu z důvodu nouzového stavu, učinilo v uplynulých dnech ze třídění odpadu téměř štafetovou hru, kdy bylo nutné obejít několik stanovišť, než bylo možné odpadu se zbavit. I přes veškerou snahu Magistrátu HMP a Prahy 2 docházelo k přeplňování kontejnerů a vzniku černých skládek. Na zvýšenou produkci odpadu nicméně Praha 2 reagovala zvýšením četnosti kontrol stanovišť a likvidací černých skládek. V této souvislosti pokládám za důležité upozornit na nabídku určenou pro majitele nemovitostí na Praze 2, a to na možnost bezplatného umístění nádob na tříděný odpad do společných prostor SVJ včetně zajištění jejich vynášení. Využití této nabídky přispěje k vyšší čistotě Prahy 2 a zvýšení kvality života jejích obyvatel.

Glosa Michala Zuny – Priority v roce 2021: bezpečnost a rozvoj

Loňský rok byl tím nejneobvyklejším v současných dějinách. Asi všichni jsme si přáli, aby rychle skončil a na jeho konci se nula změnila na jedničku. Věříme, že letošek budeme prožívat „normálně“. Radní MČ Praha 2 pro oblast bezpečnosti Michal Zuna glosoval na otázku „Jaké priority by si měla MČ Praha 2 stanovit pro rok 2021?“

I v letošním roce čeká Prahu 2 několik významných úkolů.

Za prioritní oblasti považuji rozvoj městské části a její bezpečnost společně s čistotou. V minulém roce jsme úspěšně vybrali dodavatele projektové dokumentace k projektu výstavby pobytového domu pro seniory se specializovanou péčí. Jedná se o projekt „Nový domov“, jehož příprava bude pokračovat i letos.

Rozhodně nezapomínáme na stav budovy nádraží Vyšehrad. TOP 09 v loňském roce iniciovala ve spolupráci s radním hlavního města Prahy Janem Chabrem řadu jednání. A tato jednání a řešení záchrany budovy musí pokračovat i v roce 2021. Mám radost, že v plánu je i příprava očekávané revitalizace Folimanky. Konkrétně prostoru pod Nuselským mostem. Tam, kde jsme tuto zimu umístili ledové kluziště. Bude to víceúčelový prostor pro trávení volného času. Vodní prvky, griloviště, místo pro cvičení i pořádání Dne s IZS.

Dále musíme pokračovat v intenzivní renovaci bytového fondu. V roce 2019 se podařila rekonstrukce 105 bytových jednotek. V roce 2020 bude počet dokončených rekonstrukcí ještě vyšší. Jedná se téměř o 140 zcela nově rekonstruovaných bytových jednotek. A všechny tyto byty jsou připraveny pro nájemníky. Další aukce je již v přípravě. V takto vysokém tempu chceme v rekonstrukcích pokračovat i letos. Chceme, aby to byla opět více než stovka bytů.

Rok 2021 bude také rokem bezpečným. Chceme dále držet prioritu městské části v oblasti bezpečnosti. Podporovat primární prevenci. Podporovat bezpečnostní složky. Podporovat a zaměřit se na pořádek a čistotu v ulicích.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.Glosa převzata z Novin Prahy 2 č. 1/2021, str. 8. Redakčně upraveno.

Glosa Michala Zuny – Problémy s náplavkou aneb Podskalí si zaslouží více

Náplavka. Kontroverzní místo v centru Prahy, jež někteří obyvatelé metropole vnímají jako stále živý prostor pro nekonečnou zábavu. Rezidentům z blízkého okolí naopak vadí nepřiměřený hluk linoucí se ze břehů Vltavy. Na toto téma jsme diskutovali v červencových Novinách Prahy 2.

Naše náplavka již několik let přitahuje pestré spektrum návštěvníků. V průběhu dne se zde vystřídají rybáři u nábřežní hrany i na svých loďkách, běžci i cyklisté, rodiny s dětmi či prarodiče s kočárky, zamilované páry na romantických vycházkách a také návštěvníci či turisté hledající zábavu.

Správce náplavek, tedy TCP (nikoliv MČ Praha 2), ji v dnešním stavu připravil zejména pro poslední kategorii. A to dokonce tak „dobře“, že v očích obyvatel Podskalí se náplavka prezentuje jako místo hlasitých koncertů a opileckých večírků.

Největší výzvou pro nového kurátora, pana Petra Hozmana, tedy bude hned několik bodů. Rychlým opatřením by mělo být vymáhání již existujících pravidel od všech stávajících provozovatelů. Ta upravují např. pravidla pro reprodukovanou hudbu či provozní dobu. Dalším krokem by měl být vhodný výběr nových nájemců nábřežní hrany i nově zrekonstruovaných kobek, kteří nabídnou návštěvníkům více než alkoholické koktejly a přízemní zábavu.

Náplavka se musí stát místem se společenskou a kulturní přidanou hodnotou. Plná projektů, které dokáží nabídnout program pro všechny výše uvedené kategorie návštěvníků, které budou zároveň ohleduplné k tisícům obyvatel v Podskalí. Náplavka si zaslouží více než být jen nálevnou, zaslouží si být kulturní městskou promenádou.

O autorovi glosy

Michal Zuna je radním pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2 a  předsedou regionální organizace TOP 09 Praha 2. Dále je v této městské části členem bezpečnostní komise, dopravní komise, redakční rady a komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu. Je členem předsednictva krajské organizace TOP 09 Praha.

Na městské části by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle.

Zaměřuje se na koncepci bezpečnosti a prevence kriminality v oblastech protidrogové problematiky, problematiky bezdomovectví, bezpečnosti v ulicích i domovech a dalším souvisejícím tématům.

Především pak na opatření ve vytipovaných lokalitách Prahy 2, kde žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.Glosa pochází z Novin Prahy 2 č. 7, str. 12.