Jak volit?

Voličský průkaz

V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště.

Volební lístky

V Praze a dalších statutárních městech proběhnou volby do zastupitelstva města i městského obvodu, voliči tak obdrží dva hlasovací lístky.
Spolu s hlasovacími lístky, které přijdou každému oprávněnému voliči do schránky nejpozději 3 dny před volbami, budou v obálce také instrukce, jak volit. Pokud lístky ztratíte, nebo nedorazí, můžete o ně zažádat i ve vaší volební místnosti.

Preferenční hlasy

Všechny kandidující subjekty do zastupitelstva obce jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku.

  • Označí jednu stranu (tzv. velký křížek). Pokud označí více než jednu stranu, jeho hlas je neplatný.
  • Označí kandidáty napříč různými stranami (tzv. malý křížek). Praha 2 má 35 zastupitelů a počet kandidátů na kandidátní listině je tímto číslem limitován, stejně tak každý volič má šanci udělit maximálně 35 preferenčních hlasů (malých křížků). Pokud udělí méně křížků, jeho hlas je platný, ale jeho síla je menší, protože zbylé preferenční hlasy propadají. V případě, že označí více než 35 kandidátů, jeho lístek je neplatný.
  • Označí jednu stranu (velký křížek) a kandidáty z jiných stran (malý křížek). Hlas se pak připočítá všem kandidátům s malým křížkem a zbytek hlasů získají kandidáti z označené strany v pořadí, jak jsou zapsáni na volebním lístku. Například označí-li volič stranu TOP 09 a zaškrtnete 2 kandidáty z jiných stran, potom poslední 2 kandidáti z TOP 09 nedostanou jeho hlas.

V případě, že některý z kandidátů získá alespoň o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první místo.

V komunálních volbách do zastupitelstva MČ Praha 2 má TOP 09 číslo 2.