Naši lidé ve volbách 2018

Zastupitelský klub TOP 09 v ZMČ Praha 2 v roce 2018

Ing. Michael Grundler obalka

„Zodpovědní politici by měli přijímat jen takové funkce ve veřejné správě, na které jsou svým vzděláním a předchozí praxí dostatečně kvalifikováni.“
grudler-portrait

Místostarosta městské části pro správu majetku, předseda majetkové komise, člen bytové a finanční komise a majetkového výboru. Jeho cílem je co nejefektivnější nakládání s majetkem městské části a vítězství v nekonečném boji o to, aby to, co nefunguje, zase plnilo svůj účel. Narodil se na Praze 2 a žije tu celý život, takže pro něj služba na radnici není jen prací, ale i srdeční záležitostí.

Absolvoval stavební fakultu ČVUT Praha , obor pozemní stavby jako stavební inženýr, až do roku 2014, kdy se stal uvolněným zastupitelem, pracoval vždy v oblastech spojených se stavebnictvím a nemovitostmi.

Jeho druhým nejoblíbenějším místem po Praze 2 jsou jižní Čechy, kde se přestavba jihočeského stavení stala jeho dlouholetým koníčkem a relaxací od velkoměsta.

Mgr. Jana Cagašová obalka obalka

„Je nutné vnímat potřeby všech lokálních skupin obyvatel a zároveň vidět Prahu 2 jako součást většího celku, tedy Hlavního města Prahy.“

cagasova-portrait

Předsedkyně regionální organizace TOP09 v Praze 2 působí druhé volební období v Kulturní a v Bezpečnostní komisi a také je členkou Kontrolního výboru. Zajímá se o život komunit na Praze 2 a o oblast kultury, kde by se ráda zasadila o využití veškerého potencionálu městské části k obohacení jejich obyvatel navzájem. Současně se chce také zasadit o vyřešení situace okolo Nádraží Vyšehrad a o racionální správu městské části ku prospěchu všech jejích obyvatel.

Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a na Vrije Universiteit v Amsterdamu. Pracuje na velvyslanectví Nizozemska v Praze a z Nizozemska také získává inspiraci pro inovativní řešení na komunální úrovni.

Mezi její záliby patří cestování, poznávání starobylých kultur, etnografie evropského kontinentu a studium nizozemského jazyka a kultury.

Michal Zuna obalka obalka

„Aby Nusle byly opět prosperující a důstojné místo.“
zuna-portrait

V současné době je členem Majetkového výboru ve kterém navazuje na práci v Majetkové komisi v minulém volební období a rovněž je členem Dopravní komise RMČ Praha 2. V dalším volebním období by rád zlepšil zejména prostředí a podmínky pro život obyvatelům části Prahy 2 – Nusle. V Praze 2, žije celý život s krátkou přestávkou v zahraničí. Právě pobyt v zahraničí byl jedním z impulsů pro vstup do politiky a důvodem starat se o své okolí.

V profesním životě je ředitelem společnosti JUSTO Česká republika s.r.o., která se specializuje na reality a právo.

Ve volném čase se zajímá o spotřebitelské právo v oblasti realit a poskytování úvěrů. Rád sportuje, zejména ho baví inline bruslení a cvičení na TRX. Má rád cestování, ať už za odpočinkem nebo dobrým jídlem.


Další kolegové a kolegyně TOP 09 Praha 2 kandidující do voleb v roce 2018

PhDr. Richard Machan, ThD. obalka

„Kultura je základ lidství, nikoli nadstavba.“
machan-portrait

Je členem komise rozvoje na Praze 2. Vzhledem k tomu, že bydlí v Podskalí je jeho tématem především život kolem Vltavy a na Náplavce a jejím okolí. Právě Náplavku by chtěl vrátit i místním tak, by z Náplavky nebyl jen hlučný venkovní bar.

Studoval filosofii, teologii a psychologii v Litoměřicích, Římě, Praze a v Olomouci. Pracoval od pomocného dělníka po proděkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vyučoval na MBA řízení změn. V současnosti pracuje jako „průvodce“: v soukromé psychoterapeutické praxi provádí lidi v obtížných psychických, životních a osobních situacích; jako turistický průvodce městy a krajinami světa; jako průvodce pro studenty psychologie, které vyučuje na PVŠPS. Zabývá se také psychologií architektury a řízením změn v malých i velkých firmách.

Mezi jeho záliby patří fotografování, turistika, historie, víno a umění.

Radek Janda obalka

„Peníze utracené beze smyslu a účelu, jsou vyhozené peníze.“
janda-portrait

Jako odborník na finance je členem Finanční komise i Finančního výboru a také místopředsedou důležité Komise pro tvorbu rozpočtu MČ. Je pyšným obyvatelem Vinohrad, které považuje za nejkrásnější pražskou čtvrť. Jeho snahou je docílit to, aby městská část plánovala věci strategicky, na dlouho dopředu, v široké shodě

Vystudoval Dublin Business School a poté získal i mezinárodní akreditaci ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Právě po návratu z Irska si uvědomil, že se nechce jen nadávat na poměry, ale chce být aktivním občanem.
V rámci své profesní kariéry pracuje ve společnosti DHL jako Regional Financial Controller pro Střední, Východní Evropu, a Baltské země.

Zajímá se také o moderní technologie a jejich aplikace v městském prostoru. Jde ovšem o skutečné možnosti využití jako je efektivní vytápění budov či správa městského osvětlení, ne o „chytré lavičky“.

Bc. Michal Orság obalka obalka

„Investice do školství a vzdělávání je vklad do naší budoucí generace.“
orsag-portrait

Studoval český a anglický jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako učitel na základní a střední škole. V současné době vede vzdělávací organizaci, která se věnuje využití moderních technologií a inovativních forem výuky na všech stupních školského systému.

Žije na Vinohradech a rád chodí do divadla, kina nebo dobré společnosti. Čte a píše krásnou i populárně-naučnou literaturu.

Tomáš Halva obalka obalka

„Princip smart city je zapotřebí využít tak, aby především přiblížil úřad občanům a ušetřil jim tak čas a stres.“
halva-portrait

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. V současné době je členem Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Obyvatelům Prahy 2 chce ulehčit řešení jejich situací s radnicí. Zastává názor, že obyvatel by měl radnici navštěvovat jen v nejdůležitějších případech. V těch běžných by měl mít možnost je vyřídit online, případně s co nejmenším počtem návštěv úřadu.

Studuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a zároveň pracuje jako marketingový specialista, kdy se především věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a přípravě marketingových dat pro obchodní síť. V soukromí se mimo jiné věnuje elektronizací a automatizací komunikace a obchodních procesů.

Miluje běh, paddleboarding a wild camping. Zajímá se také o moderní výtvarné umění.

Mgr. Michal Horák obalka

„Chci změnit vnímání komunální politiky jako stereotypu, že občan sám o sobě nic nedokáže.“
horak-portrait

Člen Komise pro Tvorbu rozpočtu MČ Praha 2.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, navzdory tomu založil již v roce 1997 telekomunikační společnost, kterou dnes řídí.

Vášnivý golfista a milovník dobrého jídla a vína. Kromě hudby patří mezi jeho koníčky francouzština a kultura i gastronomie Francie

Šárka Michková obalka obalka

„Radnice musí být sebevědomým partnerem při řešení rozvojových projektů.“
michkova-portrait

Členka Redakční rady Novin Prahy 2 a obyvatelka Vyšehradu, ke kterému má srdečný vztah. Ráda objevuje magická a neznámá zákoutí, kterými oplývá nejen Vyšehrad, ale mnoho další pražských čtvrtí.

Vystudovala sociologii, politologii a mezinárodní vztahy na brněnské Masarykově univerzitě. Pracuje pro nevládní organizaci, která organizuje vzdělávací programy pro pracovníky v právnických profesích s cílem rozvíjet demokracie založené na vládě práva u nás i v zahraničí. Jako volební pozorovatelka spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Ve volném čase se věnuje józe a tanci, aby vyrovnala dlouhý pobyt v kanceláři.