Plánované investice na Praze 2

Je to již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru. Pandemie, která v mnoha oblastech způsobila omezení či dokonce zastavení činnosti. Prahy 2 se mnohá opatření také dotkla. I přesto se městské části v oblasti investování do městského majetku dařilo nadstandardně.

V loňském roce jsme se v městské části zaměřili především na dvě oblasti. Investice do bytů a investice do školství. Praha 2 v roce 2020 investovala téměř 75 milionů Kč do oprav a investic do volných bytových jednotek. Ty proběhly v rekordních 141 volných bytech. Zároveň se nezapomnělo na investice do vzdělávání. Podařilo se nám dokončit multifunkční hřiště Na Smetance. Jednu z nejkomplexnějších investic v oblasti školství a sportu.

A jaké jsou další investiční výhledy Prahy 2 v rámci městského majetku?

Určitě se bude pokračovat v nastoleném trendu při opravách bytového fondu. Zároveň se připravují větší investiční akce. Mezi ty patří například kompletní rekonstrukce bytového domu Na Libušince či budování nových bytových jednotek ve volných
půdních prostorách.

Započne také celková rekonstrukce a oprava památkově chráněné budovy ZŠ Na Smetance. Zapomenout nesmíme ani na základní školu Londýnská. Zde bude probíhat oprava fasády spolu s výměnou oken. V následujících letech se budeme také věnovat řešení prostoru na Bělehradské ulici – v místě současného supermarketu BILLA.

Investice nejsou jen nemovitosti

V Praze 2 se však nebudeme zabývat pouze investicemi do nemovitostí. V přípravě je revitalizace části parku Folimanka. Rozpočet je věnován také investicím do zelené a modré infrastruktury – například do dosadby stromů, nákupu vodních prvků, revitalizace a chytrých opatření v parcích. V oblasti školství se zároveň bude investovat do modernizace výpočetní techniky. V ZŠ Jana Masaryka dojde k rekonstrukci školního hřiště.

Praha 2 má za sebou v oblasti investic do majetku úspěšný rok. Na následující léta má naplánováno nesčetně investičních akcí.

Tomáš Halva, předseda majetkové komise

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tento článek vyšel v Novinách Prahy 2, č. 4 / 2021, str. 1.
Převzato, redakčně upraveno.