Praha 2 pokračuje v opravách bytů

Celkem 141. Tolik obecních bytů minulý rok opravila městská část Praha 2. Jedná se o historicky nejvyšší počet opravených bytů v Praze 2. Opravy dosáhly celkové výše přes 65 milionů Kč.

V porovnání s předchozími lety stoupl počet opravených bytů na dvojnásobek. V roce 2017, kdy správu nad městskými byty převzala Správa nemovitostí Praha 2 vlastněná 100% městskou částí, bylo za celý rok opraveno 71 bytových jednotek.

„Praha 2 spravuje jeden z nejrozsáhlejších bytových fondů mezi městskými částmi v Praze. Z historických důvodů vyžaduje rozsáhlé opravy a modernizaci. Zároveň je zde i potenciál k získání nových bytových jednotek, například formou půdních vestaveb,“ hodnotí investice do bytového fondu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku.

Postupně se městské části daří rok od roku zvyšovat počet opravených bytových jednotek. Stávající koalice si totiž stanovila za cíl zrychlení oprav bytového fondu.

Městská část Praha 2 chce v tomto trendu pokračovat. Každým rokem bude usilovat o opravu podobného množství bytových jednotek.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4/2021. Redakčně upraveno.
Autor: Tomáš Halva, předseda majetkové komise.
Ilustrační foto.

Praha 2 uspořádala letošní první aukci nájemních bytů. Poprvé elektronicky.

Koncem února uspořádala městská část Praha 2 aukci nájemních bytů. Ta proběhla online, ve třech termínech – a to ve dnech od 23. února do 25. února.

Nájemní aukce druhá městská část pořádá pravidelně několikrát do roka. O byty soutěží zájemci v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Letošní první aukce se ale oproti ostatním zásadně lišila. „Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,“ komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku. Praze 2 se povedlo v minulém roce zrekonstruovat rekordních 141 bytů. Proto Michael Grundler dodává, že „na současnou situaci bylo potřeba reagovat a tyto byty nabídnout co nejdříve do pronájmu. Nelze nečinně čekat, až se vše vrátí do starých kolejí.“

Dočasná online forma však není jedinou novinkou letošních nájemních aukcí. V rámci současných změn na trhu s bydlením též Praha 2 přistoupila k dalším zásadním změnám. První z nich bylo snížení požadované smluvní jistoty. V současné době požaduje Praha 2 po nových nájemnících jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu. Původní výše činila tři měsíční nájmy. „Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů,“ komentuje zásadní změnu Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Další změnou je prodloužení prvního smluvního období. Nájemní smlouva se v rámci prvního smluvního období nově uzavírá na 1 rok, nikoli jen na 9 měsíců. Tento krok jsme učinili za účelem zvýšení důvěry u potencionálních zájemců. Věřím, že tyto změny získají kladný ohlas u všech soutěžících,“ dodává Tomáš Halva. Smlouva se před vypršením platnosti následně prodlužuje vždy o rok, při třetím a dalším prodloužení může být smlouva prodloužena až o tři roky.

Další termín nájemních aukcí připravuje městská část Praha 2 ještě v průběhu letošního jara.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 3/2021.

Praha 2 chce pokračovat v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na jednání 22. 2. 2021 schválili další podporu podnikatelům a živnostníkům v nebytových prostorách městské části, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně jde o slevu z nájmu, možnost uzavření splátkových kalendářů a neuplatnění sankčních poplatků k dlužnému nájemnému, a také míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostor pro rok 2021.

Svým rozhodnutím radnice navázala na podpůrná opatření z loňského jara, kdy rozhodla o odkladu splátek nájemného bez penalizace z prodlení, o zrušení valorizace nájemného a o slevě z nájmu nebytových prostor ve správě MČ Praha 2 v celkovém souhrnu výše jednoho měsíčního nájmu.

„Reagujeme tak na přetrvávající situaci, kdy mnozí z našich podnikatelů a živnostníků stále ještě nemohou kvůli opatřením vlády provozovat svou živnost v našich nebytových prostorách a obracejí se na nás se žádostí o pomoc, neboť podpora ze strany státu jejich náklady spojené s užíváním nájmu nepokryje. Tato podpůrná opatření by jim mohla nelehký začátek letošního roku napomoci překlenout,“ uvedla starostka Jana Černochová.

„Pandemie koronaviru našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům zasadila opravdu těžkou ránu a proto jsme se rozhodli jim  stejně jako na jaře vyjít vstříc a podat pomocnou ruku. Doufáme, že jim naše pomoc přijde vhod, jsou totiž důležitou součástí naší ekonomiky, ale hlavně jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty,“ uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

„V rámci pondělního jednání rady jsme odsouhlasili slevu z nájmu nebytových prostor ve výši 50 % za měsíc leden a 50 % za měsíc únor 2021. A to těm nájemcům, jejichž podnikatelská nebo jiná činnost provozovaná v nebytovém prostoru ve správě městské části byla v důsledku vládních opatření znemožněna. Těmto nájemcům umožníme i uzavírání splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. A konečně u letošních smluv o nájmu nebytových prostor nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Tisková zpráva MČ Praha 2 z 23. 2. 2021.
Převzato.