Praha 2 uspořádala letošní první aukci nájemních bytů. Poprvé elektronicky.

Koncem února uspořádala městská část Praha 2 aukci nájemních bytů. Ta proběhla online, ve třech termínech – a to ve dnech od 23. února do 25. února.

Nájemní aukce druhá městská část pořádá pravidelně několikrát do roka. O byty soutěží zájemci v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Letošní první aukce se ale oproti ostatním zásadně lišila. „Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,“ komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku. Praze 2 se povedlo v minulém roce zrekonstruovat rekordních 141 bytů. Proto Michael Grundler dodává, že „na současnou situaci bylo potřeba reagovat a tyto byty nabídnout co nejdříve do pronájmu. Nelze nečinně čekat, až se vše vrátí do starých kolejí.“

Dočasná online forma však není jedinou novinkou letošních nájemních aukcí. V rámci současných změn na trhu s bydlením též Praha 2 přistoupila k dalším zásadním změnám. První z nich bylo snížení požadované smluvní jistoty. V současné době požaduje Praha 2 po nových nájemnících jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu. Původní výše činila tři měsíční nájmy. „Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů,“ komentuje zásadní změnu Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Další změnou je prodloužení prvního smluvního období. Nájemní smlouva se v rámci prvního smluvního období nově uzavírá na 1 rok, nikoli jen na 9 měsíců. Tento krok jsme učinili za účelem zvýšení důvěry u potencionálních zájemců. Věřím, že tyto změny získají kladný ohlas u všech soutěžících,“ dodává Tomáš Halva. Smlouva se před vypršením platnosti následně prodlužuje vždy o rok, při třetím a dalším prodloužení může být smlouva prodloužena až o tři roky.

Další termín nájemních aukcí připravuje městská část Praha 2 ještě v průběhu letošního jara.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 3/2021.