Praha 2 pokračuje v opravách bytů

Celkem 141. Tolik obecních bytů minulý rok opravila městská část Praha 2. Jedná se o historicky nejvyšší počet opravených bytů v Praze 2. Opravy dosáhly celkové výše přes 65 milionů Kč.

V porovnání s předchozími lety stoupl počet opravených bytů na dvojnásobek. V roce 2017, kdy správu nad městskými byty převzala Správa nemovitostí Praha 2 vlastněná 100% městskou částí, bylo za celý rok opraveno 71 bytových jednotek.

„Praha 2 spravuje jeden z nejrozsáhlejších bytových fondů mezi městskými částmi v Praze. Z historických důvodů vyžaduje rozsáhlé opravy a modernizaci. Zároveň je zde i potenciál k získání nových bytových jednotek, například formou půdních vestaveb,“ hodnotí investice do bytového fondu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku.

Postupně se městské části daří rok od roku zvyšovat počet opravených bytových jednotek. Stávající koalice si totiž stanovila za cíl zrychlení oprav bytového fondu.

Městská část Praha 2 chce v tomto trendu pokračovat. Každým rokem bude usilovat o opravu podobného množství bytových jednotek.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4/2021. Redakčně upraveno.
Autor: Tomáš Halva, předseda majetkové komise.
Ilustrační foto.

Plánované investice na Praze 2

Je to již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru. Pandemie, která v mnoha oblastech způsobila omezení či dokonce zastavení činnosti. Prahy 2 se mnohá opatření také dotkla. I přesto se městské části v oblasti investování do městského majetku dařilo nadstandardně.

V loňském roce jsme se v městské části zaměřili především na dvě oblasti. Investice do bytů a investice do školství. Praha 2 v roce 2020 investovala téměř 75 milionů Kč do oprav a investic do volných bytových jednotek. Ty proběhly v rekordních 141 volných bytech. Zároveň se nezapomnělo na investice do vzdělávání. Podařilo se nám dokončit multifunkční hřiště Na Smetance. Jednu z nejkomplexnějších investic v oblasti školství a sportu.

A jaké jsou další investiční výhledy Prahy 2 v rámci městského majetku?

Určitě se bude pokračovat v nastoleném trendu při opravách bytového fondu. Zároveň se připravují větší investiční akce. Mezi ty patří například kompletní rekonstrukce bytového domu Na Libušince či budování nových bytových jednotek ve volných
půdních prostorách.

Započne také celková rekonstrukce a oprava památkově chráněné budovy ZŠ Na Smetance. Zapomenout nesmíme ani na základní školu Londýnská. Zde bude probíhat oprava fasády spolu s výměnou oken. V následujících letech se budeme také věnovat řešení prostoru na Bělehradské ulici – v místě současného supermarketu BILLA.

Investice nejsou jen nemovitosti

V Praze 2 se však nebudeme zabývat pouze investicemi do nemovitostí. V přípravě je revitalizace části parku Folimanka. Rozpočet je věnován také investicím do zelené a modré infrastruktury – například do dosadby stromů, nákupu vodních prvků, revitalizace a chytrých opatření v parcích. V oblasti školství se zároveň bude investovat do modernizace výpočetní techniky. V ZŠ Jana Masaryka dojde k rekonstrukci školního hřiště.

Praha 2 má za sebou v oblasti investic do majetku úspěšný rok. Na následující léta má naplánováno nesčetně investičních akcí.

Tomáš Halva, předseda majetkové komise

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tento článek vyšel v Novinách Prahy 2, č. 4 / 2021, str. 1.
Převzato, redakčně upraveno.

Praha 2 chce pokračovat v pomoci podnikatelům

Radní Prahy 2 na jednání 22. 2. 2021 schválili další podporu podnikatelům a živnostníkům v nebytových prostorách městské části, na které dopadla krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem. Konkrétně jde o slevu z nájmu, možnost uzavření splátkových kalendářů a neuplatnění sankčních poplatků k dlužnému nájemnému, a také míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostor pro rok 2021.

Svým rozhodnutím radnice navázala na podpůrná opatření z loňského jara, kdy rozhodla o odkladu splátek nájemného bez penalizace z prodlení, o zrušení valorizace nájemného a o slevě z nájmu nebytových prostor ve správě MČ Praha 2 v celkovém souhrnu výše jednoho měsíčního nájmu.

„Reagujeme tak na přetrvávající situaci, kdy mnozí z našich podnikatelů a živnostníků stále ještě nemohou kvůli opatřením vlády provozovat svou živnost v našich nebytových prostorách a obracejí se na nás se žádostí o pomoc, neboť podpora ze strany státu jejich náklady spojené s užíváním nájmu nepokryje. Tato podpůrná opatření by jim mohla nelehký začátek letošního roku napomoci překlenout,“ uvedla starostka Jana Černochová.

„Pandemie koronaviru našim dvojkovým podnikatelům a živnostníkům zasadila opravdu těžkou ránu a proto jsme se rozhodli jim  stejně jako na jaře vyjít vstříc a podat pomocnou ruku. Doufáme, že jim naše pomoc přijde vhod, jsou totiž důležitou součástí naší ekonomiky, ale hlavně jsou to lidé, kteří vytváří hodnoty,“ uvedla místostarostka pro oblast podnikání Alexandra Udženija.

„V rámci pondělního jednání rady jsme odsouhlasili slevu z nájmu nebytových prostor ve výši 50 % za měsíc leden a 50 % za měsíc únor 2021. A to těm nájemcům, jejichž podnikatelská nebo jiná činnost provozovaná v nebytovém prostoru ve správě městské části byla v důsledku vládních opatření znemožněna. Těmto nájemcům umožníme i uzavírání splátkových kalendářů a nebudeme uplatňovat sankční poplatky k dlužnému nájemnému za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2021. A konečně u letošních smluv o nájmu nebytových prostor nebudeme uplatňovat míru inflace za rok 2020,“ upřesnil místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

Tisková zpráva MČ Praha 2 z 23. 2. 2021.
Převzato.