Praha 2 pokračuje v opravách bytů

Celkem 141. Tolik obecních bytů minulý rok opravila městská část Praha 2. Jedná se o historicky nejvyšší počet opravených bytů v Praze 2. Opravy dosáhly celkové výše přes 65 milionů Kč.

V porovnání s předchozími lety stoupl počet opravených bytů na dvojnásobek. V roce 2017, kdy správu nad městskými byty převzala Správa nemovitostí Praha 2 vlastněná 100% městskou částí, bylo za celý rok opraveno 71 bytových jednotek.

„Praha 2 spravuje jeden z nejrozsáhlejších bytových fondů mezi městskými částmi v Praze. Z historických důvodů vyžaduje rozsáhlé opravy a modernizaci. Zároveň je zde i potenciál k získání nových bytových jednotek, například formou půdních vestaveb,“ hodnotí investice do bytového fondu Michael Grundler, místostarosta pro správu majetku.

Postupně se městské části daří rok od roku zvyšovat počet opravených bytových jednotek. Stávající koalice si totiž stanovila za cíl zrychlení oprav bytového fondu.

Městská část Praha 2 chce v tomto trendu pokračovat. Každým rokem bude usilovat o opravu podobného množství bytových jednotek.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 4/2021. Redakčně upraveno.
Autor: Tomáš Halva, předseda majetkové komise.
Ilustrační foto.

Plánované investice na Praze 2

Je to již rok, co nás zasáhla pandemie koronaviru. Pandemie, která v mnoha oblastech způsobila omezení či dokonce zastavení činnosti. Prahy 2 se mnohá opatření také dotkla. I přesto se městské části v oblasti investování do městského majetku dařilo nadstandardně.

V loňském roce jsme se v městské části zaměřili především na dvě oblasti. Investice do bytů a investice do školství. Praha 2 v roce 2020 investovala téměř 75 milionů Kč do oprav a investic do volných bytových jednotek. Ty proběhly v rekordních 141 volných bytech. Zároveň se nezapomnělo na investice do vzdělávání. Podařilo se nám dokončit multifunkční hřiště Na Smetance. Jednu z nejkomplexnějších investic v oblasti školství a sportu.

A jaké jsou další investiční výhledy Prahy 2 v rámci městského majetku?

Určitě se bude pokračovat v nastoleném trendu při opravách bytového fondu. Zároveň se připravují větší investiční akce. Mezi ty patří například kompletní rekonstrukce bytového domu Na Libušince či budování nových bytových jednotek ve volných
půdních prostorách.

Započne také celková rekonstrukce a oprava památkově chráněné budovy ZŠ Na Smetance. Zapomenout nesmíme ani na základní školu Londýnská. Zde bude probíhat oprava fasády spolu s výměnou oken. V následujících letech se budeme také věnovat řešení prostoru na Bělehradské ulici – v místě současného supermarketu BILLA.

Investice nejsou jen nemovitosti

V Praze 2 se však nebudeme zabývat pouze investicemi do nemovitostí. V přípravě je revitalizace části parku Folimanka. Rozpočet je věnován také investicím do zelené a modré infrastruktury – například do dosadby stromů, nákupu vodních prvků, revitalizace a chytrých opatření v parcích. V oblasti školství se zároveň bude investovat do modernizace výpočetní techniky. V ZŠ Jana Masaryka dojde k rekonstrukci školního hřiště.

Praha 2 má za sebou v oblasti investic do majetku úspěšný rok. Na následující léta má naplánováno nesčetně investičních akcí.

Tomáš Halva, předseda majetkové komise

O autorovi glosy

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.

Tento článek vyšel v Novinách Prahy 2, č. 4 / 2021, str. 1.
Převzato, redakčně upraveno.

Praha 2 uspořádala letošní první aukci nájemních bytů. Poprvé elektronicky.

Koncem února uspořádala městská část Praha 2 aukci nájemních bytů. Ta proběhla online, ve třech termínech – a to ve dnech od 23. února do 25. února.

Nájemní aukce druhá městská část pořádá pravidelně několikrát do roka. O byty soutěží zájemci v prostorách zastupitelského sálu MČ Praha 2 či na Novoměstské radnici. Letošní první aukce se ale oproti ostatním zásadně lišila. „Současná situace neumožňuje konání fyzických aukcí. Jsem tedy rád, že jsme tuto situaci vyřešili náhradní variantou – konáním aukcí přes online portál,“ komentuje rozhodnutí Michael Grundler, místostarosta MČ Praha 2 pro správu majetku. Praze 2 se povedlo v minulém roce zrekonstruovat rekordních 141 bytů. Proto Michael Grundler dodává, že „na současnou situaci bylo potřeba reagovat a tyto byty nabídnout co nejdříve do pronájmu. Nelze nečinně čekat, až se vše vrátí do starých kolejí.“

Dočasná online forma však není jedinou novinkou letošních nájemních aukcí. V rámci současných změn na trhu s bydlením též Praha 2 přistoupila k dalším zásadním změnám. První z nich bylo snížení požadované smluvní jistoty. V současné době požaduje Praha 2 po nových nájemnících jistotu ve výši jednoho měsíčního nájmu. Původní výše činila tři měsíční nájmy. „Výši kauce bylo zapotřebí upravit nejen v souvislosti se současnou situací, ale zároveň za účelem zvýšení atraktivity nabízených inzerátů,“ komentuje zásadní změnu Tomáš Halva, předseda majetkové komise. Další změnou je prodloužení prvního smluvního období. Nájemní smlouva se v rámci prvního smluvního období nově uzavírá na 1 rok, nikoli jen na 9 měsíců. Tento krok jsme učinili za účelem zvýšení důvěry u potencionálních zájemců. Věřím, že tyto změny získají kladný ohlas u všech soutěžících,“ dodává Tomáš Halva. Smlouva se před vypršením platnosti následně prodlužuje vždy o rok, při třetím a dalším prodloužení může být smlouva prodloužena až o tři roky.

Další termín nájemních aukcí připravuje městská část Praha 2 ještě v průběhu letošního jara.

Převzato z Novin Prahy 2, č. 3/2021.

Zájem o pronájem bytů formou nájemní aukce neklesá

Praha 2 v červnu uspořádala letošní druhou aukci nájemních bytů, která se mimořádně konala v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Ačkoli v době konání aukce doznívala poslední opatření proti šíření koronaviru, zájem o pronájmy městských bytů formou veřejné dražby neklesl.

V červnové aukci bylo dohromady nabídnuto šest bytů, kdy všechny nalezly své nové nájemníky. Již tradičně byl velký zájem o byty s nižší podlahovou plochou.
Zájemci měli možnost dražit nájemné u bytů s rozlohou od 52 m² do 126 m².

Průměrná vysoutěžená cena (209 Kč za m²) v této soutěži převýšila o 30% sazbu
základního nájemného, které je od tohoto roku do konce volebního období zafixováno na 158 Kč za m².

Volné byty MČ Praha 2 určené k pronájmu v rámci tržního nájemného jsou již několikátým rokem nabízeny formou dražby nájemného. Tato otevřená
forma pronájmu městských bytů umožňuje soutěžícím vidět, s kým
o byt soutěží. Zároveň jim dává možnost konečnou cenu pronájmu přímo na místě ovlivnit příhozem v aukci. Nově jsou aukce bytů od tohoto roku
inzerovány nejen na Realitním portálu hl. m. Prahy, ale také na realitním serveru Sreality.cz.

Další veřejná aukce je plánovaná na podzim tohoto roku.

O autorovi

Tomáš Halva je předsedou Majetkové komise a členem Dopravní komise, Komise IT a Redakční rady MČ Praha 2.

Na Praze 2 bydlí již od raného dětství. Prahu 2 zastupuje především jako předseda Majetkové komise RMČ. Dále se věnuje mediální a komunikační strategii v online prostředí a zároveň vyučuje na pražském gymnáziu IT a seminář mediálního prostředí zaměřený nejen na mediální gramotnost, ale i praxi v médiích.